Polgárváros királyi panorámával

Előterjesztések

2019-02-21

A Képviselő-testület 2019. február 28. napján tartandó rendes ülésének napirendi pontjai a következők:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2. Közétkeztetést ellátó nonprofit kft. 2018. évi beszámolója, 2019. évi tervei

3. Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolója, 2019. évi tervei

4. Védőnői Szolgálat 2018. évi beszámolója, 2019. évi tervei

5. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, megerősítése vagy módosítása

6. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbevételére, ill. megvásárlására vonatkozó kérelmekről döntés

Ingatlanok eladása, bérbevétele

7. 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

8. Behajtási rendelet tervezetének tárgyalása

9. Ívóvízkorlátozási terv elfogadására javaslattétel

10. A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

11. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítása

Egyebek (képviselő kérdések)

12a. Civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet elfogadása

12b. Felsőmező-12. út telekalakítással kapcsolatos döntés

12c. Közterület elnevezéséről döntés

13. Gondozási Központ Idősek Otthonába történő felvételi kérelem tárgyalása (zárt ülést kell tartani az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Last modified: 2019-02-28

A hozzászólás jelenleg zárva.