Polgárváros királyi panorámával

Előterjesztések

2019-05-24

A Képviselő-testület 2019. szeptember 30.  napján tartandó rendes ülésének napirendi pontjai a következők:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2. Döbrössy Mihályné beszámolója: Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve

3. Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról

4. Beszámoló a 2019. évi költségvetés első félévi teljesítéséről    Költségvetési rendelet módosítása

5. Iskolaorvosi ellátás megbízási díja módosítása iránti kérelemről döntés

6. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntés

7. Váci út 32. szám alatti ingatlan használata formájáról, további hasznosításáról döntés

8. Dézsma utcai présház bérbeadásáról döntés

9. Településrendezési tervek felülvizsgálata folyamatában előzetes egyeztetési anyag jóváhagyásáról döntés

10. Egyebek

11. Pest megyei kitüntetésekre javaslattétel (zárt ülés keretében az Mötv. 46. § (2) a) pontja alapján)

12. Gondozási Központ Idősek Otthona felvételi kérelemről döntés (zárt ülés keretében az Mötv. 46. § (2) a) pontja alapján)

Last modified: 2019-09-23

A hozzászólás jelenleg zárva.