Polgárváros királyi panorámával

Előterjesztések

2019-02-21

A Képviselő-testület 2019. május 6. napján tartandó rendes ülésének napirendi pontjai a következők:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2. A Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzvédelmi beszámolójának tárgyalása

3. Nagymarosi Polgárőr Egyesület beszámolója

4. Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

5. Széchenyi sétányon kerékpáros pihenő kialakítása iránti kérelem tárgyalása

6. Gondozási Központ 2018. évi beszámolója, 2019. évi tervei

7. Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Bölcsőde 2018. évi beszámolója, 2019. évi tervei

8. Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója

9. Beszámoló a társulásokról, az önkormányzat szervezetekben való részvételéről, annak eredményeiről és további együttműködésekről

10. A város marketingje lehetőségeinek áttekintése, feladatai meghatározása, ütemezése

11. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja törvényességi felhívásának tárgyalása, és a településkép védelméről szóló rendelet-tervezet tárgyalása  Rendelet-tervezet  Felhívás  Főépítészi_vélemény

12. Egyebek (képviselő kérdések)

12a. A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

13. Civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása (zárt ülés keretében az Mötv. 46. § (2) c) pontja alapján)

Last modified: 2019-05-04

A hozzászólás jelenleg zárva.