Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Nagymaroson a kulturális-közművelődési élet és a közgyűjtemény szervezése a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház feladata.

Szervezetileg összevont intézmény, két tagintézmény, – művelődési ház (Nagymaros, Fő tér 14. , városi könyvtár (Nagymaros, Váci út 11.) – két épület, a feladatok ellátására négy munkatárs.
Az intézmény működésének alaptörvénye az 1997. évi CXL. Törvény. (A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.)

E törvény célja többek között

 • mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános könyvtári ellátás működését és fejlesztését,
 • szabályozni a közművelődési tevékenységek feladatrendszerét.

E törvény szerint mindenkinek joga többek között, hogy

 • igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait,
 • művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

Esküvőkre terembérleti lehetőség

Bővebb információ és árajánlat kérés:muvelodesihaz@nagymaros.hu

A könyvtár kölcsönzési ideje

Hétfő: nincs kölcsönzés
Kedd, szerda, péntek: 9 – 12/ 13- 18
Csütörtök: 13 – 16
Szombat: 8 – 12

Az intézmény fenntartója: Nagymaros Város Önkormányzata
Intézményvezető: Plentner Katalin
Informatikus könyvtáros: Jele Viktória

Tagintézményei: művelődési ház (Nagymaros, Fő tér 14.) és a városi könyvtár (Nagymaros, Váci út 11.).
Művelődési ház tel: 27/354-243; E-mail: muvelodesihaz@nagymaros.hu
Könyvtár tel: 27/594-106; E-mail: konyvtar@nagymaros.hu
Facebook-on is követheti a programkínálatot.

Művelődési Ház

Állandó programok:

Hétfő

13:30-16:00 Zeneiskolai foglalkozások

17:00-19:00 Nyugdíjas Klub (kéthetente)

19:00-20:30 Nagymarosi Női Kar próba

19:30-21:00 Nagymarosi Férfikórus próba

Kedd

9:00-10:00 Senior torna (Dunakanyar Praxisközösség)

10:00-11:00 Gerinc torna (Dunakanyar Praxisközösség)

14:00–16:00 Die Blumen Táncegyüttes próba

11:00-19:30 Zeneiskolai foglalkozások

18.30- 19.30  Gymstick torna

Szerda

8:45-10:15 Angol felnőtt oktatás

14:00-17:00 Zeneiskolai foglalkozások

14:00-16:00 Hímző kör (kéthetente)

16:15-17:15 Akrobatikus rock&roll és formációs tánc

19:00 -20:30 Nagymarosi Női Kar próba

Csütörtök

11:00-19:00 Zeneiskolai foglalkozások

18:30-20:00 Hastánc

18.30-20:00 Wildenrosen Táncegyüttes próba

Péntek

8:45-10:15 Angol felnőtt oktatás

16:00-18:00 Olvasó kör (minden hó második péntekjén a könyvtárban)

19:00-22:00 Dunakanyar Fúvósegyüttes próba

Havi programok:

Cukorbeteg klub (Dunakanyar Praxisközösség) minden hó 3. szerda 17:00-18:00

Életmód klub (Dunakanyar Praxisközösség) minden hó 2. szerda 17:00-18:00

Német Társalkodó Klub havonta egy alkalommal

Természetvédő klub havonta egy alkalommal

 

A település központjában található művelődési ház a XX. század ötvenes éveinek közepén épült, az akkor szokásos tervek szerint: előtér, nagyterem+színpad, két klubszoba. Később épült hozzá a vizesblokk.
2009-ben, lakossági, polgári összefogással – több jótékonysági est szervezésével – részleges felújítására került sor. Megújult az előtér, a színpad és sor került a két klubszoba festésére is.
A művelődési ház fő feladata az anyagi lehetőségek figyelembevételével a különböző csoportok, együttesek működési feltételeinek – elsősorban a próbalehetőségek – biztosítása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.
Szintén feladata a helyi művelődési szokások gondozása, illetve a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez segítség adása. Lehetővé teszi, hogy a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe az intézmény szolgáltatásait.

Állandó programok rendezvények

Mivel a településen csak a művelődési házban található olyan nagyterem, melynek befogadóképessége 200 fő körüli, így minden rendezvény, mely ekkora helyet igényel, itt zajlik. Használja az iskola, önkormányzat, egyesületek, különböző civil szervezetek, az egyház és az amatőr művészeti csoportok. Itt kerülnek megrendezésre az ünnepi megemlékezések, a városi nagyrendezvények néhány programja, a hangversenyek és a kiállítások többsége is. De pl. a véradást és a különböző közgyűléseket is itt bonyolítják le.
Állandó programok a művészeti iskola néptánc tagozatának foglalkozásai, a Nagymarosi Városi Nyugdíjasklub összejövetelei, a Nagymarosi Férfikar, a Nagymarosi Női Kar, a Maroska Gyermekkórus, a Dunakanyar Fúvósegyüttes, a Wildenrosen Táncegyüttes és a Die Blumen Táncegyüttes próbái. Ezeken kívül a tánctanfolyamok és az angol tanfolyam foglalkozásai.
A rendezvények közül említést érdemelnek a komolyzenei hangversenyek, melyek közreműködői elsősorban a helyi zenei művészeti csoportok, illetve a komolyzenei tanulmányokat folytató helyi ifjú polgárok. Sikeresek a képzőművészeti/fotó kiállítások, évente átlag 4-5 alkalommal kerül sor tárlat rendezésére, köztük három mindig nagytermes. Színházi előadást gyermekek részére szervez a művelődési ház.
Esetenként családi rendezvények lebonyolítására is igénybe veheti a lakosság.
A művelődési ház, illetve munkatársai részt vesznek a városi nagyrendezvények szervezésében, lebonyolításában is.

Városi Könyvtár

Városunk könyvtára általános gyűjtőkörű közművelődési könyvtár.
Elsődleges feladata Nagymaros város lakosságának könyvtári ellátása.
Bárki – aki elfogadja használati szabályzatát – beiratkozhat és használhatja a gyűjteményt.
A könyvtár a város központjában, a Váci út 11. sz. épületben működik. 2013-ban felújították, korszerűsítették, a bejárat közvetlenül az utcafrontra került. A könyvtár alapterülete nőtt, 270 m2.
Felnőtt kölcsönző részből (ellenőrzési pont), gyermekkönyvtári részből áll. A kézikönyvtári állomány a felnőtt kölcsönző térben – elkülönítve – kapott helyet. A tetőtéri szint elsősorban raktározási célt szolgál. Az intézményben szakképzett főfoglalkozású könyvtárosok dolgoznak.

A könyvtár gyűjteménye

A városi könyvtár állománya megközelítőleg 34 ezer dokumentum, mely elsősorban nyomtatott (könyv) dokumentumokból és minimális mennyiségű egyéb dokumentumból (hangzó- és képanyag) tevődik össze.
Köszönhetően a NKA támogatásának is, közel 70 féle folyóirat, heti- és napilap közül válogathatnak olvasók.
Lehetőség szerint gyűjtjük a Nagymarosra vonatkozó irodalmat, mely a helytörténeti gyűjteményben kap helyet.
Az állománygyarapításnál kiemelt figyelmet kapnak a 14 éven aluli olvasók (könyvtárunk az iskolai könyvtár szerepét is betölti), az éves gyarapítás 1/3-a gyermek- és ifjúsági mű.
Figyelmet fordítunk továbbá arra is, hogy – elsősorban az általános műveltséghez szükséges alapművek, lexikonok, enciklopédiák stb. – meglegyenek könyvtárunkban. Büszkék vagyunk gyűjteményünkre, hiszen az egyetemi, főiskolai tanulmányokat (elsősorban humán szakon) folytató olvasóinkat nagy százalékban tudjuk kiszolgálni, számukra szakirodalmat biztosítani.

A könyvtár szolgáltatásai

 • Könyvkölcsönzés,
 • Helyben olvasás,
 • Folyóirat olvasás, kölcsönzés,
 • Tájékoztatás, referensz kérdések megoldása,
 • Könyvtárközi kölcsönzés,
 • Helytörténeti gyűjtemény,
 • Könyvek előjegyzése,
 • Fénymásolás,
 • Internet hozzáférés,
 • Számítógépes szövegszerkesztés, nyomtatás,
 • Könyvtárhasználati foglalkozások

Elmondhatjuk, hogy könyvtárunk esetében az olvasószolgálat (a könyvtári munkaterület azon része, mely az olvasók kiszolgálását, tájékoztatását stb. jelenti), valóban az olvasók szolgálatából áll. A könyvtárosoknak minden olvasóval nagyon jó a kapcsolata, szívesen járnak hozzánk, de az intézményekkel és a különböző civilszervezetekkel ugyancsak jó munkakapcsolatot ápolunk.
Nagy gondot fordítunk a 14 éven aluliak könyvtári ellátására. A könyvtárhasználati foglalkozások elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a gyermekek szívesen olvassanak, illetve szívesen járjanak könyvtárba.

A könyvtár használati szabályzata

A könyvtár küldetésnyilatkozata