Választási szervek

A választási iroda

A választási bizottság

  • tagjainak és póttagjainak neve
  • elérhetőségei
  • ülésének várható időpontja és részletes napirendje
  • üléséről készült jegyzőkönyv
  • határozatai