Előterjesztések 2021

2021.11.30. Képviselő-testületi ülés

1. ELŐTERJESZTÉS_beszámoló lejárt határidejű határozatokról

Lejárt határidejű határozatok

2. ELŐTERJESZTÉS_Kamerarendelet módosítása

3. ELŐTERJESZTÉS_Temető rendelet módosítása

4. ELŐTERJESZTÉS_közszolgálati szerződés

Maros Építőipari és Kommunális Nonprofit Kft. – 4143-1-2016. – 2016.11.03_

Új kegyeleti_kozszolg_szerzodes_Maroskftúj

5. ELŐTERJESZTÉS_törvényességi felhívás

6. ELŐTERJESZTÉS_költségvetési beszámoló

7. Előterjesztés_adó beszámoló 2021

8. Előterjesztés_TKR

8-2019 a településkép védelméről

9. ELŐTERJESZTÉS_2022. évi munkaterv

10. ELŐTERJESZTÉS_városi rendezvények értékelésee

RENDEZVÉNY BESZÁMOLÓ 2021

11. ELŐTERJESZTÉS_2022. évi rendezvénynaptár

Rendezvenyek 2022 tervezet naptár

12. ELŐTERJESZTÉS_Tankerület_óvoda megállapodás jóváhagyása

12. megállapodás

13. ELŐTERJESZTÉS_Egészségház eszközbeszerzés

87_2021 (09.28.) 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet felszerlésének megvásárlása

14. ELŐTERJESZTÉS_Bérleti szerződés felmondása Invitel

14. szerződés

15. Beszámoló VM. 2021.11.hó

15. ELŐTERJESZTÉS_Mátyás kft beszámolója

15. Fokonyvikivonat 2021.11.15

15. Folyoszamlaanalitika szallitoi 2021.11.15

15. Folyoszamlaanalitika vevoi 2021.11.15

16. ELŐTERJESZTÉS_Művház vizesblokk

Bontási JKV aláírt

Hiánypótlás eredménye

Hiánypótlás eredménye másolata

17. ELŐTERJESZTÉS_ÖNO dokumentumok

2021 Házirend Idősek otthona

2021 Szakmai ProgramHSG

2021 Szakmai Program Nappali

2021 Szakmai Program szociális étkeztetés

2021. SZMSZ

Alapellátás Házirend Gond.Kp_

Javaslat az idősek nappali ellátása térítési díjára

Megállapodás bentlakó 2021 melléklet

MEGÁLLAPODÁS nappali Megállapodás személyi gondozás esetén

MEGÁLLAPODÁS szoc.étk_

Megállapodás szociális segítés esetén

SZAKMAI PROGRAM benntlakó saját

18. ELŐTERJESZTÉS_Rákóczi út felújításának folytatása

18. Ajánlati felhívás

Bontasi_JKV_Rákócz út folytatás_tanulmányterv

19. Előterjesztés Megalapozó tanulmány et

2021.10.26 Képvselő-testületi ülés

1. ELŐTERJESZTÉS_lejárt határidejű határozatok

2. Előterjesztés_2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Nagymaros 2022. évi belső ell. terv

3. Előterjesztés_Döntés novemberi és decemberi rendes ülés és közmeghallgatás időpontjáról

4. Előterjesztés_Döntés Óvoda beszámolójáról

beszámoló_2020_21

munkaterv óvoda

5. Előterjesztés_Döntés Dunakanya Kupa támogatásáról

Támogatási kérelem Dunakanyar Kupa

6. Előterjesztés_Döntés Íjász szakkör támogatási kérelméről

Támogatási kérelem Íjász szakkör

7. Előterjesztés_Döntés ÖTE beszámolójáról

Öte beszámoló

Öte pénzügyi beszámoló

8. Előterjesztés Településfejlesztési koncepcióhoz kiegészítés elfogadása

Nm_vélemények_kieg_valaszjavaslatok

9. Előterjesztés_Döntés Nefelejcs köz felújításának támogatásáról

Nefelejcs köz árajánlat

2021.10.13. Képviselő-testületi ülés

Előterjesztés kerékpárút felújítás

2021.09.28. Képviselő-testületi ülés

ELŐTERJESZTÉS_lejárt határidejű határozatok

Lejárt határidejű határozatok

2. Előterjersztés Költségvetés 1. féléves beszámoló

3. Előterjersztés térfigyelő kamera rendeletről

4. Előterjesztés Döbrössy Mihályné beszámolója

5. Előterjesztés Bursa 2022 csatlakozás

6. Előterjesztés Óvodai SZMSZ, házirend

házirend_2021

SZMSZ_2021

7. Előterjesztés rendelő felszerelésének megvásárlása

Felszereltség Nagymaros Háziorvosi Rendelő

8._Előterjesztés döntés járda burkolat felújítása beszerzési eljárás megindításáról

Ajánlati felhívás_járdabontás térkövezés

Árajánlat Bálványfa

Árajánlat Gardensystem

Árajánlat Kertelit bontási JKV

9.Előterjesztés kerékpárút felújítás

10. Előterjesztés Művház mosdó felújítása

bontási jegyzőkönyv Művház vizesblokk

11._ELŐTERJESZTÉS_Döntés Mátyás Étekzde ügyvezetőjének visszahívásáról

2021.09.20-i Képviselő-testületi ülés 

Előterjesztés Településfejlesztési koncepció elfogadása

1. Nm_partnersegi_velemenyekre_tervezoi_valaszjavaslatok_2021_szeptember javított

2. Nm_allamigazgatasi_velemenyekre_tervezoi_valaszjavaslatok

2021.08.05-i Képviselő-testületi ülés 

1. Előterjesztés Óvodai csoportszám

2021.07.26-i Képviselő-testületi ülés

1. Előterjesztés_Egészségház BM 3.sz módosítás

1. Szerződésmodosítás_BMP_1_1 3. sz

2. Előterjesztés Klaszter

2. szerződés tervezet

2._Előterjsztés igazgatási szünet

1_sz_melléklet_Felolvasó lap és ajánlattevői nyilatkozatok_3

1._Előterjesztés döntés kerékpár út felújítása beszerzési eljárás megindításáról

6._Előterjsztés traktorok felújítása

5._ELŐTERJESZTÉS_Döntés városi kitüntetések adományozásáról 

4._ELŐTERJESZTÉS_Döntés Mátyás Étkezde ügyvezetőjéről

3_sz_melléklet_Szerződéstervezet_3

3._Előterjesztés Védőnői Szolgálat beszámolója

Traktor felújítás árajánlat 

Éves beszámoló 2020. évről Védőnői szolgálat 

Ajánlat Berta Ferenc EV_kerékpárút_3 

AFGSZ

Előterjesztés újság hirdetési árak

Együttműködési megállapodás kiegészítése V4 Kftt

58_2021 (06.10.) V4 Fesztivál Kft. Együttműködési megállapodás kioegészítése2_sz_melléklet_Árazatlan_költségvetés

Előterjesztés belső ellenőrzési terv4 B

Ejelentés 2020 Nagymaros Óvoda normatíva 

Előterjesztés belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztés János hyi parabolatükör

Aláírt előterjesztés Vás Tűzoltó beszámoló 

Előterjesztés Vác Tűzoltóság beszámoló

Előterjesztés Mosoly beszámoló 

Mosoly 2020-as beszámoló

Előterjesztés_MFP pályázat-vállalkozói szerződés módosítása 

MFP pályázat 3. sz. módosítása

Előterjesztés_BM pályázat-vállalkozói szerződés módosításaA polgármester 2021. évi  döntéseihez kapcsolódó előterjesztések:

BM pályázat 2. sz. módosítása 

Előterjesztés az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet működési feltételeinek biztosítása

Előterjesztés Vizirendészet 2020-as beszámoló

Vizirendészet beszámoló 2020

Aláírt előterjesztés ÖTE tulajdonosi hozzájárulás

Aláírt előterjesztés 1.sz. felnőtt háziorvosi körzet visszavétele

7. Előterjesztés Katica sétány 10365 hrsz. megvásárlásra felajánlás

9. Előterjesztés Művház beszámoló

9. művház_könyvtár_városi_beszámoló_2020

6. Előterjesztés Gondozási központ beszámolója

6. Szakmai beszámoló 2020_

5. Előterjesztés Dózsa utca sebességkorlátozás

4. Előterjesztés Dézsma 8-F előtti közterület értékesítési kérelme

3. Előterjesztés Bokréta utca fekvőrendőr

2. Előterjesztés 2021. évi nyári rendezvények

1. Előterjesztés 2021. évi eseménynaptár elfogadása

38_2021 (06.01.) melléklet_2021. nyári eseménynaptár

Aláírt előterjesztés Stran 2. ütem közbeszerzés eredményhirdetés

Előterjesztés sportegyesület önk tulajdonosi hozzájárulás

Előterjesztés Sigil_Maros kft kérelméről döntés

Aláírt előterjesztés munkaterv

munkaterv 2021 tervezet végleges

Előterjesztés Egészségház pótmunkálatok

Előterjesztés V4 Fesztivál Együttműködési megállapodás

VéNégy Fesztivál Kft – Nagymaros Önkormányzat – együttműködési megállapodás 20210505

Előterjesztés Strand 2. ütem közbeszerzés kiírása

Előterjesztés NKA pályázat benyújtásáról

Előterjesztés német nemzetiségi önk tulajdonosi h ozzájárulás

10. sz. melleklet_Tulajdonosi hozzájáruló_nyilatkozat

Pályázat_tulajdonosi nyilatkozat megk

Előterjesztés Verőcei Rendőrőrs 2020. évi beszámolója

önkormányzati beszámoló 2020 mellékletek

Önkormányzati beszámoló 2020

ELŐTERJESZTÉS_Mátyás mérlegbeszámoló

Előterjesztés_MFP pályázat-vállalkozói szerződés módosítása

2. sz Szerződésmodosítás_MFP_1_1

Előterjesztés_BM pályázat-vállalkozói szerződés módosítása

1. sz Szerződésmodosítás_BMP_1_2

Előterjesztés közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat 2021_1_2

Előterjesztés közbeszerzési terv

EKRSZ_79272014_2021_közbeszerzési terv

Előterjesztés Bringapark

Előterjesztés Börzsöny Kapuja innovációs Klaszter

Együttműködési Megállapodás Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter végső változat

Előterjesztés Zeneiskola átszervezése

Előterjesztés Szakszolgálat telephelyének megszüntetése (18)

Előterjesztés feladatellátási szerződés módosítása

Feladatelátási szerz módosítása Szent Kozma és Damián

Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékbecslésére

Árajánlatok- szálloda+sportpálya

Előterjesztés Motorcsónak SE szerződés felmondása

Előterjesztés Nagymaros újság tördelés

amtanto_ajánlata

Előterjesztés Nagymaros újság szerkesztői szerződése

pályázat

ELŐTERJESZTÉS Középtávú terv

ELŐTERJESZTÉS Origó tervezési szerz módosítása

Szerzodes_3_mod_tervezet_Nagymaros_felulvizsgalat

ELŐTERJESZTÉS 11793 hrsz ingatlan értékesítése

11793 hrsz. 2021.03.01

11793 hrsz. kérelem

értékbecslés 11793 hrsz.

ELŐTERJESZTÉS HEP elfogadása

HEP Nagymaros 2021-2025

ELŐTERJESZTÉS Cédrus támogatási szerz

Támogatási szerződés_2021_Nagymaros Önkormányzat – CÉDRUS Egyesület

ELŐTERJESZTÉS Borsza-Build vállalkozási szerz módosítása

1. sz Szerződésmodosítás_BMP_1_1 jav

ELŐTERJESZTÉS elidegenítési jog törlése

ELŐTERJESZTÉS Vízvezeték jog bejegyzése

Előterjesztés Tankerület-óvoda megállapodás jóváhagyása

Előterjesztés 138_2020 határozat helyesbítése

Előterjesztés 1844 és 1845 hrsz adásvételi szer módosítása