Nagymaros címerei

Nagymaros várossá nyilvánításának 10. évfordulója felvetette a városi jelképek felülvizsgálatát. Korábbi helyi és más szakmai észrevételek alapján indokoltnak látták, hogy a város korábban használatos címerének heraldikai (címertani) hibáit korrigálják.

Történeti összefoglaló:
A nagymarosi római katolikus templom (ma Szent Kereszt felmagasztalása, korábban Szent Márton) toronyelőcsarnokának csillagboltozatán, középen címeres zárkő van. Ez a kőfaragvány nem színes ábrázolás.
Itt a pajzsfő elején heraldikai rózsa, a pajzsfő közepén (a díszhelyen) kettős kereszt, a pajzsfő hátsó részén lévő négyszögben két cölöp van (utalva az eltérő mázakra).
Az alsó pajzsmező tarpajzs, benne a datáló évszám: 1509.
Tehát a város új címerénél felhasznált – heraldikai – előzmény fél évezredes.

Az új címer alsó pajzsmezőjében megjelenített Szent Márton alakja egyrészt utal a nagymarosi római katolikus templom egykori titulusára, másrészt ez különböző régi városi pecséteken is látható.
Szent Mártont római katonatisztként szokták ábrázolni. Legfőbb attributuma (emberszeretetére és életszentségére utalóan) elvágott tiszti köpenye. Ezt egy a téli hidegben didergő koldusra terítette, aki így nem fagyott meg.
Szent Márton alakja megjelenik a város (legkorábbi ismert) pecsétjén. Ezt a pecsétet 1327-1543 között használták. Alakváltozatai fellelhetőek még 1576-1781, illetve az 1582-1598 évek között hasznát pecséteken is. Továbbá látható az 1599-től használatos pecsétnyomón is. Itt fontos megemlítenünk, hogy ez a pecséttani motívum nincs pajzsba foglalva ezeken az ábrázolásokon.
Fentiekből látszik, hogy Nagymaros város jelképeinek fejlődéstörténetében, ez a – szintén sok évszázados múltra visszatekintő – motívum szintén nagy jelentőségű. Ezért mindenképpen indokolt, hogy – valamilyen formában – helyet kapjon a mai címerben is.

Megjegyzendő, hogy Nagymaroson a XVII-XIX. Században a pecséteken más motívum is megjelenik. Ezen egy páncélos kar tart három búzakalászt. Ezt a késői, egyébként erőteljesen sematikus elemet nem használtuk fel a jelenlegi címertervezésnél.

Dr. Pandula Attila,
A Magyar heraldikai Bizottság Főtitkára
Történettudományi Kandidátus

Nagymaros korábbi címere azonos régi, 1543-ban készült, korabeli régi mintákról megújított pecsétlenyomatával, mely pajzs alakú kék mezőben Szent Mártont, az egyház védőszentjét jelképező páncélos lovast, mögötte egy gyalogos páncélost ezüst színben, a glóriát arany színben ábrázolja.