Határozatok – 2023

Feltöltés alatt…

Döntések a 2023. deember 6-i Kéviselő-testleti ülésről:

300_2023 (XII.06.) Napirend elfogadása

301_2023 (XII.06.) Döntés Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. rezsiköltség emeléséről

302_2023 (XII.06.) A közterületi hulladékszállítási közfeladat ellátására vállalkozói szerződés meghosszbbítása

Döntések a 2023. november 27-i Kéviselő-testleti ülésről:

253_2023 (11.27.) Döntés zárt ülésről

Z 254_2023 (11.27.) Bursa Hungarica ösztöndíj

Z 255_2023 (11.27.) Dönés a Gondozási Központ intézményvezetői megbízatásáról

Z 256_2023 (11.27.) Maros Kft. ügyvezető megbízása

Z 257_2023 (11.27.) Maros Kft. ügyvezető felmentése

258_2023 (11.27.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról

259_2023 (11.27.) Döntés képviselői indítvány tárgyalásáról

260_2023 (11.27.) Döntés hozzászólási lehetőség biztoításáról

261_2023 (11.27.) Döntés az adórendeletben megállapított kedvezményről

262_2023 (11.27.) Döntés a 2024. évi adórendelet tárgyalásáról

263_2023 (11.27.) 2023. évi rendezvények beszámolója

264_2023 (11.27.) A 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

265_2023 (11.27.) Parkolási koncepció előkészítése

266_2023 (11.27.) Civil kutatásokkal kapcsolatos tájékoztatás

267_2023 (11.27.) A város közlekedési rendjének felülvizsgálata

268_2023 (11.27.) Beszámoló társulásokban való részvételről

269_2023 (11.27.) Tárgyalás a csapadékvíz elvezetéséről

270_2023 (11.27.) A belterületi szennyvízcsatornázás kérdésének tárgyalása

271_2023 (11.27.) A turisztikai koncepció és közétkeztetés kérdésének tárgyalása

272_2023 (11.27.) A 2025. évi adórendelet tárgyalása

273_2023 (11.27.) A 2024. évi munkaterv elfogadása

273_2023. KT határozat – 2024. évi munkaterv

274_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

275_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

276_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

277_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

278_2023 (11.27.) Dönés az SZMSZ módosításáról

279_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáróé

280_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

281_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

282_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

283_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

284_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

285_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

286_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

287_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

288_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

289_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

290_2023 (11.27.) Döntés az SZMSZ módosításáról

291_2023 (11.27.) Döntés a rendezési terv módosításáról

292_2023 (11.27.) Döntés a rendezési terv folytatásáról

293_2023 (11.27.) Döntés a rendezési terv módosításáról

294_2023 (11.27.) Döntés a rendezési terv módosításáról

295_2023 (11.27.) Döntés a rendezési terv módosításáról

296_2023 (11.27.) Döntés a rendezési terv módosításáról

297_2023 (11.27.) Döntés a rebdezési terv módosításáról

298_2023 (11.27.) Döntés a rendezési terv módosításáról

299_2023 (11.27.) Mátyás Étkezde ügyvezetői pályázat kiírása

Döntések a 2023. november 22-i Kéviselő-testleti ülésről:

Z 245_2023 (11.22.) Napirend elfogadása

Z 246_2023 (11.22.) Mátyás Étkezde Kft. ügyvezető felmondása

Z 247_2023 (11.22.) Mátyás Étkezde Kft. felügyelőbizottság felállítása

Z 248_2023 (11.22.) Mátyás Étkezde Kft. ógyvezetői pályázat kiírása

Z 249_2023 (11.22.) Mátyás Étkezde Kft._ügyvezető megbízása

Z 250_2023 (11.22.) Mátyás Étkezde Kft. ügye_ Közétketetés rendelés útján

Döntések a 2023. november 7-i Kéviselő-testleti ülésről:

243_2023 (11.07.) Napirend elfogadása

244_2023 (11.07.) Templom díszkivilágítás rekonstrukciója_beszerzési eljárás eredménye

Döntések a 2023. október 31-i Kéviselő-testleti ülésről:

217_2023 (10.31.) Napirend elfogadása

218_2023 (10.31.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról

219_2023 (10.31.) Templom díszkivilágítás rekonstrukciója

220_2023 (10.31.) Ingatlanadó kedvezményre vonatkozó feltételek

221_2023 (10.31.) Ingatlanadó kedvezményre vonatkozó feltételek

222_2023 (10.31.) Adóbeszámoló elfogadása

223_2023 (10.31.) Napköziotthonos óvoda nyári ügyeletének kérdése

224_2023 (10.31.) Óvoda beszámoló és munaterv

225_2023 (10.31.) Döntés közterület-használati rendelethez kapcsolódóan

226_2023 (10.31.) Döntés közterület-rendelet módosításához kapcsolódóan

227_2023 (10.31.) Döntés közterület-használat rendelet módosításával kapcsolatosan

228_2023 (10.31.) Döntés közterület-rendelet módosításához kapcsolódóan

229_2023 (10.31.) Döntés közterület-rendeet módosításához kapcsolódóan

230_2023 (10.31.) Döntés szavazásból való kizárásról

231_2023 (10.31.) Döntés szavazásból való kizárásról

232_2023 (10.31.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

233_2023 (10.31.) Dönés határozat visszavonásáról

234_2023 (10.31.) Felelős projektvezető kijelölése szállodai lakások áramügyében

235_2023 (10.31.) Döntés külső szakértő megkereséséről

236_2023 (10.31.) Döntés a Gondozási Központról

237_2023 (10.31.) Gondozási Központ intézményvezetői pályáat kiírása

238_2023 (10.31.) Tárgyalás lakossági fórumról

239_2023 (10.31.) Döntés lakossági fórumról

240_2023 (10.31.) Gondozái Központ szakmai programjának jóváhagyása

241_2023 (10.31.) Gondozási Központ SZMSZ-ének jóváhagyása

Z 242_2023 (10.31.) Mátyás Étkezde Kft. ügye_ügyvéd megbízása

Döntések a 2023. október 18-i Kéviselő-testleti ülésről:

213_2023 (10.18.) Napirend elfogadása

214_2023 (10.18.) Humán fejlesztések TOP PLUSZ-3.1.3-21 pályázaton való indulás

215_2023 (10.18..) Helyi humán fejlesztések című, TOP PLUSZ 3.1.3-21 pályázaton való indulás

216_2023 (10.18.) MÁV P+R és B+R beruházásról döntés – második kör

Döntések a 2023. szepteber 27-i Kéviselő-testleti ülésről:

195_2023 (09.27.) Napirend elfogadása

196_2023 (09.27.) Beszámoló lejárt határidejű határozatokról

197_2023 (09.27.) Döntés a költségvetési rendelet módosításáról

198_2023 (09.27.) Csatlakozűs Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz

199_2023 (09.27.) Önkéntes Tűzoltü Egyesület beszámolójának elfogadása

Testületi tájékoztató 2023

200_2023 (09.27.) Döntés napirendi pont tárgyalásáról

201_2023 (09.27.) Temető közszolgálati szerződés módosítása

Kegyeleti közszolg. szerz. mód_

Maros Építőipari és Kommunális Nonprofit Kft. – 174-7-2023. – 2021.12.22_

202_2023 (09.27.) Adórendelet módosításának tárgyalása

203_2023 (09.27.) Hozzászólás biztosítása

204_2023 (09.27.) Döntés ingatlanadó kedvezmény feltételeinek kidolgozásáról

205_2023 (0927.) MÁV parkoló fejlesztése

206_2023 (09.27.) Cseresznye köz elnevezése

207_2023 (09.27.) Kasvirág köz elnevezése

208_2023 (09.27.) Külterületi út közbeszerzés eredményének megállapítása

209_2023 (09.27.) Keserves dűlő ügye

210_2023 (09.27.) Döntés szelektív hulladékgyűjtő szigetekről

211_2023 (09.27.) Döntés SZMSZ módosításáról

212_2023 (09-27.) Seregi Görgy ötvös-kovács iparművész tiszteletére emléktábla készítése

Döntések a 2023. szepteber 26-i Kéviselő-testleti ülésről:

193_2023 (09.26.Ö Döntés zárt ülésről

194_2023 (09.26.) Földgáz energia beserzés 2024 energiaévre

Döntések a 2023. július 17-i Kéviselő-testleti ülésről:

185_2023 (07.17.) Napirend elfogadása

186_2023 (7.17.) Döntés önkormányzatok rendkívüli támogatásáról EBR 607014 pályázaton való indulásról

187_2023 (07.17.) A település köztisztasági és hulladékkezelési feladatainak áttekintése

188_2023 (07.17.) Kátyúzási és útjavítási keret meghatározása

189_2023 (07.17.) Szavazás menete a Mininform ajánlatról

190_2023 (07.17.) Döntés minimform ajánlatról

191_2023 (07.17.) Döntés Mininform ajánlaról

192_2023 (07.17.) Döntés zárt ülésről

Döntések a 2023. június 29-i Kéviselő-testleti ülésről:

162_2023 (06.29.) Napirend elfogadása

163_2023 (06.29.) Döntés hozászólási lehetőségről

164_2023 (06.29.) Döntés hozzászólási lehetőségről

165_2023 (06.29.) Döntés lejárt határidejű határozatokról

166_2023 (06.29.) Védőnői szolgálat 2022. évi beszámolója

167_2023 (06.29.) Védőnői feladatellátással kapcsolatos megállapodás

168_2023 (06.29.) Megbízás belterületi út-és táblakataszter készítésére

169_2023 (06.29.) Döntés csapadékvízhálózat tisztításáról

170_2023 (06.29.9 Rákóczi út tanulmányterv megrendelése

171_2023 (06.29.) Cédrus egyesület támogatása

172_2023 (6.29.) Óvoda szakmai dokumentumainak módosítása

173_2023 (06.29.) Elsővölgy parkoló burkolásának ügye

Z 175_2023 (06.29.) Döntés napirendi pont felvételéről

Z 176_2023 (06.29.) Döntés napirendi pont felvételéről

A hiányzó határozatok az augusztus 20-i kitüntetseket érintik, átadást követően kerülnek feltöltésre.

Z 182_2023 (06.29) Döntés a Gondozási Központhoz benyújtott méltányossági kérelemről

Z 183_2023 (06.29.) Döntés a Gondozási Központhoz benyújtott méltányossági kérelemről

Z 184_2023 (06.29.) Döntés a szállodai lakások áramdíjáról

Döntések a 2023. június 21-i Kéviselő-testleti ülésről:

155_2023 (06.21.) Napirend elfogadása

156_2023 (06.21.) Megállapodás Szent Lőrinc Szociális Szolgáltatóval

157_2023 (06.21.) Mátyás Nonprofit Kft. tagi hitel átminősítése

158_2023 (06.21.) Dunakanyar Rendéseti Társuláshoz való csatlakozásról döntés

159_2023 (06.21.) Megállapodás Pest Vármegyei Rendőrkapitánysággal

160_2023 (06.21.) PVB képviselői tagfelvétel

161_2023 (06.21.) PVB képviselői tagfelvétel

Döntés a 2023. júnus 1-i közmeghallgatásról

154_2023 (06.01.) Napirend elfogadása

Döntések a 2023. május 31-i Kéviselő-testleti ülésről:

128_2023 (05.31.) Döntés napirendi pont tárgyalásáról 

129_2023 (05.31.) Döntés napirendipont tárgyalásáról 

130_2023 (05.31.) Döntés napirendi pont tárgyalásáról 

131_2023 Döntés napirendi pont tárgyalásáról 

132_2023 (05.31.) Napirend elfogadása 

133_2023 (05.31.) 2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Belső ellenőrzési jelentés – Belső szabályzatok ellenőrzése

Belső ellenőrzési jelentés – Gondozási Központ 2021. évi működése-1

Intézkedési terv BE 2022 jelentés alapján

134_2023 (05.31.) 2023. évi gyermekvédelmi és gyermekjólétibeszámoló jóváhagyása

135_2023 (05.31.) A Maros Nonprofit Kft. beszámolója

Maros Kft 2022 éves beszámoló

Maros_Fokonyvikarton_2022

136_2023 (05.31.) A Máyás Nonprofit Kft. beszámolója

Beszámoló VM. 2023.04.21

137_2023 (05.31.) A Mátyás Kft. jövőjét érintő kérdések

138_2023 (05.31.) A Mátyás Kft. jövőjét érintő kérdések

139_2023 (05.31.) Döntés név szerinti szavazásról

140_2023 (05.31.) Döntés a Mátyás Kft. ügyvezető-váltását érintő költségek kivizsgálásáról

141_2023 (05.31.) Külterületi út pályázat_feltételes közbeszerzés indítása

142_2023 (05.31.) Városi Újság költségeinek optimalizálása

143_2023 (05.31.) Pilismaróti sóderbánya ügyében nyilatkozat elfogadása

144_2023 (05.31.) 2023. évi igazgatási szünet

145_2023 (05.31.) Szociális lakások közüzemi díjának rendezése

146_2023 (05.31.) Edöcsény András képviselő szavazásból való kizárása

147_2023 (05.31.) Együttműködési megállapodás Nagymaros Védelméért Egyesülettel

148_2023 (05.31.) Döntés a vagyonrendeletben megállapított értékhatárról

149_2023 (05.31.) Döntés a vagyonrendeletben megállapított értékhatárról

150_2023 (05.31.) Döntés a vagyonrendeletben megállapított értékhatárról

151_2023 (05.31.) Döntés a vagyonrendeletben megállapított értékhatárról

152_2023 (05.31.) Döntés az első gyermek projektterv támogatásáról

153_2023 (05.31.) Csillag utca 4. sz. alatti ingatlanban szolgálati lakások kialakításáról

Döntések a 2023. április 27-i Kéviselő-testleti ülésről:

105_2023 (04.27.) Képviselői indítvűny napirendre vétele

106_2023 (04.27.) Napirend elfogadása

107_2023 (04.27.) Váci rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója

108_2023 (04.27.) Vízirendőrség 2023. évi beszámolója

109_2023 (04.27.) Támogatás dr. Horváth Imre rendőralezredes kinevezéséhez

110_2023 (04.27.) Döntés lejárt határidejű határozatokról

111_2023 (04.27.) Óvoda alapító okiratának módosítása

112_2023 (04.27.) Gondozási Központ 2022. évi beszámolója

GK Szakmai beszámoló 2022_

113_2023 (04.27.) Mosoly 2022. évi beszámolója

114_2023 (04.27.) Városi újság szerkesztőjének beszámolója

115_2023 (04.27.) Városi újság árának meghatározása

116_2023 (04.27.) Tájház ingatlanhasználati szerződés elfogadása

117_2023 (04.27.) A vagyonrendelet módosításának kezdeményezése

118_2023 (04.27.) Felső iskola energetikai pályázathoz projektmenedzser, tervező, műszaki ellenőr

119_2023 (04.27.) Testvértelepülési megállapodás előkészítése

120_2023 (04.27.) Léva városával testvértelepülési megállapodás előkészítése

Z 121_2023 (04.27.) Serződéskötés Szent Lőrinc Szociális Szolgálattal

Z 122_2023 (04.27.) Szerződéskötés Szent Lőrinc Szolgálattal

Z 123 (04.27.) Döntés nem kötelező feladat ellátásáról

Z 124 (04.27.) Döntés polgármesteri beszámolóról

125_2023 (04.27.) Forgalom-telítettségi mérés megrendelése

126_2023 (04.27.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválastása

127_2023 (04.27.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnök_helyettesének megválastása

Döntések a 2023. április 18-i Kéviselő-testleti ülésről:

100_2023 (04.18.) Napirend elfogadása

101_2023 (04.18.) Bölcsőde fejlesztés pályázat bnyújtása

102_2023 (04.18.) Döntés bölcsődei pályáatról

103_2023 (04.18.) Bölcsődei pályázat pályáatíró megbízása

104_2023 (04.18.) Döntés bölcsődei pályázatról

Döntések a 2023. április 17-i Kéviselő-testleti ülésről:

99_2023 (04.17.) Napirend elfogadása

Döntések a 2023. április 4-i Kéviselő-testleti ülésről:

96_2023 (04.04.) Napirend elfogadása

97_2023 (04.04.) Önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat

98_2023 (04.04.) Vis maior pályázat

Döntések a 2023. március 30-i Kéviselő-testleti ülésről:

70_2023 (03.30.) Napirend-tervezet módosítása

71_2023 (03.30.) Napirend-tervezet módosítása

72_2023 (03.30.) Napirend-tervezet módosítása

73_2023 (03.30.) Napirend-tervezet módosítása

74_2023 (03.30.) Napirend-tevezet módosítása

75_2023 03.30.) Döntés név szerinti szavazásról

76_2023 (03.30.) Döntés szavazásból való kizárásról

77_2023 (03.30.9 Napirend-tervezet módosítása

78_2023 (03.30.) Döntés hozzászólás lehetőségéről

79_2023 (03.30.) Napirend elfogadása

80_2023 03.30.9 beszámoló lejárt határidejű határozatokról

81_2023 (03.30. ) Közbeszerzési terv elfogadása

82_2023 (03.30.) Polg Hiv felújítása közbeszerzés

83_2023 (03.30.) Csapadékvízelvezetés ajánlatkérés

84_2023 (03.30.) Ajánlatkérés utak tervezésére

85_2023 (03.30.) Döntés közmeghallgatás időpontjáról

86_2023 (03.30.) 85_2023 határozat visszavonása

87_2023 (03.30.) Döntés kömeghallgatás időpontjáról

88_2023 (03.30.) Döntés közmeghallgatás időpontjáról

89_2023 (03.30.) MÁV Zrt kérelme

90_2023 (03.30.) Halas épület felújítása (javított határozat)

91_2023 (03.30..9 Döntés zárt ülésről

Z 92_2023 (03.30.) Törvényességi állásfoglalás kérése

93_2023 (03.30.) Intézmények visszaköltözése

94_2023 (03.30.) Döntés a polgármestert érintő kérdésekről

95_2023 (03.30.) Polgármestert érintő kérdések

Döntések a 2023. március 8-i Kéviselő-testleti ülésről:

50_2023 (03.08.) Napirend módosítása

51_2023 (03.08.) Napirend elfogadása

52_2023 (03.08.) Szálloda pályázat visszavonása

53_2023 (03.08.) Döntés zárt ülésről

54_2023 (03.08.) Napirend tárgyalásának elhalastása

55_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

56_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

57_2023 803.08.) Költségvetést érintő módosítások

58_2023 (03.08.) Költségvetést érintó módosítások

59_2023 (03.08.9 Költségvetést érintő módosítások

60_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

61_2023 (03.08.) költségvetést érintő módosítások

62_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

63_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

64_2023 (03.08.) Hái segítségnyújtás szándéknyilatkozat

65_2023 (03.08.) Tárgyalás kezdeményezése Szent Lőrinc Szolgálattal

66_2023 (03.08.) Vállalási nyilatkozat visszavonása

67_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

68_2023 (03.02.) Költségvetést érintő módosítások

69_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

Döntések a 2023. március 2-i Kéviselő-testleti ülésről:

40_2023 (02.28.) Napirend elfogadása

41_2023 (02.28.) Gondozási Központ SZMSZ, szakmai program és házirend jóváhagyása

42_2023 (03.02.) Napirend elfogadása

43_2023 (03.02.) Könyvtár 2023. évi szolgáltatási terv

45_2023(03.02.) Képviselői vagyonnyilatkozatok közzététele

46_2023 (03.02.) Mosoly intézményvezetői pályázat elbírálása

47_2023 (03.02.) Ruzsemáj, Latervölgy elnevezés

Térkép Ruzsemáj

48_2023 (03.02.) Operatív kapcsolattartó választása 49_2023 (03.02.) Szándéknyilatkozat házi segítségnyújtás

Döntések a 2023. február 28-i Kéviselő-testleti ülésről:

40_2023 (02.28.) Napirend elfogadása

41_2023 (02.28.) Gondozási Központ SZMSZ, szakmai program és házirend jóváhagyása

Döntések a 2023. február 20-i Kéviselő-testleti ülésről:

38_2023 (02.20.) Napirend elfogadása

39_2023 (02.20.) Börzsöny Klaszter 2022. évibeszámolója

Döntések a 2023. február 8-i Kéviselő-testleti ülésről:

37_2023 (02.08) Adókedvezmények alutasítása

36_2023 (02.08.) Napirend elfogadása

Döntések a 2023. január 31-i Kéviselő-testleti ülésről:

35_2023 (01.31.) Szálloda pályázati kiírás meghosszabbítása

34_2023 (01.31.) Halas ingatlan bérleti pályázatkiírása

33_2023 (01.31.) Pacsirta utcai közvilágítás

32_2023 (01.31.) Pacsirta utcai közvilágítás

31_2023 (01.23.) Közvilágítás-tervezői ajánlatok

 31_2023 Előterjesztés, ajánlatok

30_2023 (01.31.) Mosoly intézményvezetői pályázat

30_Pályázati kiírás Mosoly

29_2023 (01.31.) Ajánlatkérés vagyongazdálkodási koncepcióra

28_2023 (01.31.) Döntés képviselői tiszteletdíjról

27_2023 (01.31.) Döntés képviselői tiszteletdíjról

26_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

25_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

24_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

23_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

22_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

21_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

20_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

19_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

18_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

17_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

16_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

15_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

14_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

13_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

12-2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

11_2023 (01.31.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság képviselő tagjainak megválasztása

10_2023 (01.31.) A tanácsnoki megbízatás megszűntetése

 9_2023 (01.31.) A Pénzügyi és Városfejlestési Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása 

8_2023 (01.31.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása

 7_2023 (01.31.) A Képviselő-testület bizottsági struktúrájának felülvizsgálata

6_2023 (01.31.) Nemzetiségi önkormányzattal megállapodás felülvizsgálata

5_2023 (01.31.) Ütemterv rendeletek felülvizsgálatára

4_2023 (01.31.) A polgármester 2023. évi szabadságolási terve

3_2023 (01.31.) Napirend elfogadása

Döntések a 2023. január 23-i Kéviselő-testleti ülésről:

2_2023 (01.23.) Nagymaros 1857_2 hrsz ingatlan pályázati kiírás

1_2023 (01.23.) Napirend elfogadása