Határozatok – 2023

Feltöltés alatt…

Döntések a 2023. április 27-i Kéviselő-testleti ülésről:

105_2023 (04.27.) Képviselői indítvűny napirendre vétele

106_2023 (04.27.) Napirend elfogadása

107_2023 (04.27.) Váci rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója

108_2023 (04.27.) Vízirendőrség 2023. évi beszámolója

109_2023 (04.27.) Támogatás dr. Horváth Imre rendőralezredes kinevezéséhez

110_2023 (04.27.) Döntés lejárt határidejű határozatokról

111_2023 (04.27.) Óvoda alapító okiratának módosítása

112_2023 (04.27.) Gondozási Központ 2022. évi beszámolója

GK Szakmai beszámoló 2022_

113_2023 (04.27.) Mosoly 2022. évi beszámolója

114_2023 (04.27.) Városi újság szerkesztőjének beszámolója

115_2023 (04.27.) Városi újság árának meghatározása

116_2023 (04.27.) Tájház ingatlanhasználati szerződés elfogadása

117_2023 (04.27.) A vagyonrendelet módosításának kezdeményezése

118_2023 (04.27.) Felső iskola energetikai pályázathoz projektmenedzser, tervező, műszaki ellenőr

119_2023 (04.27.) Testvértelepülési megállapodás előkészítése

120_2023 (04.27.) Léva városával testvértelepülési megállapodás előkészítése

Z 121_2023 (04.27.) Serződéskötés Szent Lőrinc Szociális Szolgálattal

Z 122_2023 (04.27.) Szerződéskötés Szent Lőrinc Szolgálattal

Z 123 (04.27.) Döntés nem kötelező feladat ellátásáról

Z 124 (04.27.) Döntés polgármesteri beszámolóról

125_2023 (04.27.) Forgalom-telítettségi mérés megrendelése

126_2023 (04.27.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválastása

127_2023 (04.27.) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnök_helyettesének megválastása

Döntések a 2023. április 18-i Kéviselő-testleti ülésről:

100_2023 (04.18.) Napirend elfogadása

101_2023 (04.18.) Bölcsőde fejlesztés pályázat bnyújtása

102_2023 (04.18.) Döntés bölcsődei pályáatról

103_2023 (04.18.) Bölcsődei pályázat pályáatíró megbízása

104_2023 (04.18.) Döntés bölcsődei pályázatról

Döntések a 2023. április 17-i Kéviselő-testleti ülésről:

99_2023 (04.17.) Napirend elfogadása

Döntések a 2023. április 4-i Kéviselő-testleti ülésről:

96_2023 (04.04.) Napirend elfogadása

97_2023 (04.04.) Önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat

98_2023 (04.04.) Vis maior pályázat

Döntések a 2023. március 30-i Kéviselő-testleti ülésről:

70_2023 (03.30.) Napirend-tervezet módosítása

71_2023 (03.30.) Napirend-tervezet módosítása

72_2023 (03.30.) Napirend-tervezet módosítása

73_2023 (03.30.) Napirend-tervezet módosítása

74_2023 (03.30.) Napirend-tevezet módosítása

75_2023 03.30.) Döntés név szerinti szavazásról

76_2023 (03.30.) Döntés szavazásból való kizárásról

77_2023 (03.30.9 Napirend-tervezet módosítása

78_2023 (03.30.) Döntés hozzászólás lehetőségéről

79_2023 (03.30.) Napirend elfogadása

80_2023 03.30.9 beszámoló lejárt határidejű határozatokról

81_2023 (03.30. ) Közbeszerzési terv elfogadása

82_2023 (03.30.) Polg Hiv felújítása közbeszerzés

83_2023 (03.30.) Csapadékvízelvezetés ajánlatkérés

84_2023 (03.30.) Ajánlatkérés utak tervezésére

85_2023 (03.30.) Döntés közmeghallgatás időpontjáról

86_2023 (03.30.) 85_2023 határozat visszavonása

87_2023 (03.30.) Döntés kömeghallgatás időpontjáról

88_2023 (03.30.) Döntés közmeghallgatás időpontjáról

89_2023 (03.30.) MÁV Zrt kérelme

90_2023 (03.30.) Halas épület felújítása (javított határozat)

91_2023 (03.30..9 Döntés zárt ülésről

Z 92_2023 (03.30.) Törvényességi állásfoglalás kérése

93_2023 (03.30.) Intézmények visszaköltözése

94_2023 (03.30.) Döntés a polgármestert érintő kérdésekről

95_2023 (03.30.) Polgármestert érintő kérdések

Döntések a 2023. március 8-i Kéviselő-testleti ülésről:

50_2023 (03.08.) Napirend módosítása

51_2023 (03.08.) Napirend elfogadása

52_2023 (03.08.) Szálloda pályázat visszavonása

53_2023 (03.08.) Döntés zárt ülésről

54_2023 (03.08.) Napirend tárgyalásának elhalastása

55_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

56_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

57_2023 803.08.) Költségvetést érintő módosítások

58_2023 (03.08.) Költségvetést érintó módosítások

59_2023 (03.08.9 Költségvetést érintő módosítások

60_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

61_2023 (03.08.) költségvetést érintő módosítások

62_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

63_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

64_2023 (03.08.) Hái segítségnyújtás szándéknyilatkozat

65_2023 (03.08.) Tárgyalás kezdeményezése Szent Lőrinc Szolgálattal

66_2023 (03.08.) Vállalási nyilatkozat visszavonása

67_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

68_2023 (03.02.) Költségvetést érintő módosítások

69_2023 (03.08.) Költségvetést érintő módosítások

Döntések a 2023. március 2-i Kéviselő-testleti ülésről:

40_2023 (02.28.) Napirend elfogadása

41_2023 (02.28.) Gondozási Központ SZMSZ, szakmai program és házirend jóváhagyása

42_2023 (03.02.) Napirend elfogadása

43_2023 (03.02.) Könyvtár 2023. évi szolgáltatási terv

45_2023(03.02.) Képviselői vagyonnyilatkozatok közzététele

46_2023 (03.02.) Mosoly intézményvezetői pályázat elbírálása

47_2023 (03.02.) Ruzsemáj, Latervölgy elnevezés

Térkép Ruzsemáj

48_2023 (03.02.) Operatív kapcsolattartó választása 49_2023 (03.02.) Szándéknyilatkozat házi segítségnyújtás

Döntések a 2023. február 28-i Kéviselő-testleti ülésről:

40_2023 (02.28.) Napirend elfogadása

41_2023 (02.28.) Gondozási Központ SZMSZ, szakmai program és házirend jóváhagyása

Döntések a 2023. február 20-i Kéviselő-testleti ülésről:

38_2023 (02.20.) Napirend elfogadása

39_2023 (02.20.) Börzsöny Klaszter 2022. évibeszámolója

Döntések a 2023. február 8-i Kéviselő-testleti ülésről:

37_2023 (02.08) Adókedvezmények alutasítása

36_2023 (02.08.) Napirend elfogadása

Döntések a 2023. január 31-i Kéviselő-testleti ülésről:

35_2023 (01.31.) Szálloda pályázati kiírás meghosszabbítása

34_2023 (01.31.) Halas ingatlan bérleti pályázatkiírása

33_2023 (01.31.) Pacsirta utcai közvilágítás

32_2023 (01.31.) Pacsirta utcai közvilágítás

31_2023 (01.23.) Közvilágítás-tervezői ajánlatok

 31_2023 Előterjesztés, ajánlatok

30_2023 (01.31.) Mosoly intézményvezetői pályázat

30_Pályázati kiírás Mosoly

29_2023 (01.31.) Ajánlatkérés vagyongazdálkodási koncepcióra

28_2023 (01.31.) Döntés képviselői tiszteletdíjról

27_2023 (01.31.) Döntés képviselői tiszteletdíjról

26_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

25_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

24_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

23_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

22_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

21_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

20_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

19_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

18_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

17_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

16_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

15_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

14_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

13_2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

12-2023 (01.31.) Új SZMSZ elfogadása

11_2023 (01.31.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság képviselő tagjainak megválasztása

10_2023 (01.31.) A tanácsnoki megbízatás megszűntetése

 9_2023 (01.31.) A Pénzügyi és Városfejlestési Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása 

8_2023 (01.31.) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása

 7_2023 (01.31.) A Képviselő-testület bizottsági struktúrájának felülvizsgálata

6_2023 (01.31.) Nemzetiségi önkormányzattal megállapodás felülvizsgálata

5_2023 (01.31.) Ütemterv rendeletek felülvizsgálatára

4_2023 (01.31.) A polgármester 2023. évi szabadságolási terve

3_2023 (01.31.) Napirend elfogadása

Döntések a 2023. január 23-i Kéviselő-testleti ülésről:

2_2023 (01.23.) Nagymaros 1857_2 hrsz ingatlan pályázati kiírás

1_2023 (01.23.) Napirend elfogadása