Előterjesztések 2022

2022.12.22

01 npr .ELŐT kieg Közbeszerzés eredmény megallapitasa

Előterjesztés

Bírálati lap_villamos energia KEF – SA

Bírálati lap_villamos energia KEF – EMO

Bírálati lap VCS

BB jegyzőkönyv_villamos energia KEF

Előterjesztés

Előterjesztés2

Bírálati lap VCS

Bírálati lap SA

Bírálati lap EMO

BB jegyzőkönyv

2022.12.14

Határozatok végrehajtása 2022.12.09-i állapot

2.1.ELŐT.2023 Belső ellenőrzési terv

Kockázatelemzés 2023. Nagymaros

Nagymaros 2023. évi belső ell. terv

2.2.ELŐT.Munkaterv2023

Munkaterv 2023

Munkaterv tárgyalt napirendek 2022

3.1.ELŐT.Új bizottsági struktúra

ELŐT.Új SZMSZ megalkotása

3.3.ELŐT.Bíráló Bizottság állandó tagjainak megválasztása

3.4.ELŐT.Közvilágítás korszerűsítése

2022.12.09.

01 npr ET Gát elszámolás

Önkormányzat Mobilgát kiadásai 2022 12 07

NVE-20221209-01 ; 2022_12_01__06 ; Lezárás ; Gát módosítás ; Eőryné M. O. ( ; SZ_A_D_

NVE-20221209-01 ; 2022_12_01__05 ; Lezárás ; Kiegészítés ; Eőryné M. O. ( ; SZ_A_D_

NVE-20221209-01 ; 2022_12_01__01 ; Lezárás ; Teljes próbavédekezés ; Eőryné M. O. ( ; SZ_A_D_-1

2022.11.28.

2.1. A 2022. évi rendezvényekről szóló beszámoló és a 2023. évi eseménynaptár elfogadása

2.1.ELŐT.Rendezveny beszamolo 2022

2.1.Rendezveny beszamolo 2022

2022-es rendezvények elszámolás november

2.1. ELŐT.Rendezvénynaptár 2023 tervezet

2.2. A 2023. évi költségvetési koncepció összeállítása

2.2.ELŐT.Költségvetési irányelvek 2023

bölcsőde további működés11.21

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho Gondozási

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho Hivatal

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho Mosoly

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho Önkorm

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho_Gondozási

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho_HIvatal

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho_Mosoly

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho_Művház-Könyvtár

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho_Művház-Könyvtár

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho_Óvoda

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho_Óvoda

Idokozi koltsegvetesi jelentes – 10. ho_Önkorm

Nagymarosi Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Újság 2022

2.3. A helyi adókról szóló rendelet megalkotása

2.3.ELŐT.Adórendelet megalkotása

3.1. Kockakő burkolatos utak javítási munkáinak megrendelése

3.1.ELŐT.Kockakő burkolatos utak javítási munkái

3.2. Maros Nonprofit Kft. hulladékkezelési szerződés megtárgyalása

3.2.ELŐT.Maros hulladek szerzodes

Maros Kft váll szerződ – hulladékszállítás

3.3. Tábla kihelyezési kérelem megtárgyalása – Rigó utca

3.3.ELŐT.Rigó hegy utca parkolás – tábla kihelyezése

3.4. Forgalomtechnikai tükör kihelyezése veszélyes útszakaszokon

3.4.ELŐT.Forgalomtechnikai tükör kihelyezése veszélyes útszakaszokon

3.5. Döntés a téli síkosságmentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról

3.5.ELŐT.Téli hóeltakarítás és síkosságment.

Megbízási szerződés – hóeltakarítás Gyügyei Béla

4.2. Piac működési rendjének kiegészítése

4.2.ELŐT.Piac működési rendje

PIAC Működési rend

PIAC Regisztrációs lap

PIAC_adatváltozást bejelentő nyomtatvány

2022.11.22.

01 npr RENDEZVÉNY BESZÁMOLÓ 2022

01 npr rendezvenybeszamolo előterjesztés 2022

01 npr Rendezvénynaptár 2023 tervezet előterjesztés

06 npr ET adó rendelet modositas

2006_önkrományzati rendelet a helyi adókról

2020_polgármesteri rendelet a helyi adókról

2020_polgármesteri rendelet módosítás

helyi_adómértékek_valorizációja

V4 BESZAMOLO2022

Előterjesztés – Rigó hegy utca parkolás – tábla kihelyezése

Előterjesztés – Forgalomtechnikai tükör kihelyezése veszélyes útszakaszokon

2022.11.21.

  1. Napirend:

1.ELŐT.HÉSZ elfogadása_1

Nm_szab_terv_1_1_szelveny_vegso_velemenyezesi

HÉSZ állami főépítész záró vélemény

3. számú melléklet Nm_HESZ_jovahagyasra

2. számú melléklet Nm_szerk_terv_leiras_jovahagyasra

1. számú melléklet Nm_fejl_koncepcio_jovahagyasra

Nm_szab_terv_1_2_szelveny_vegso_velemenyezesi

Nm_szab_terv_1_3_szelveny_vegso_velemenyezesi

Nm_szab_terv_1_jovahagyasra

Nm_szab_terv_2_jovahagyasra

Nm_szab_terv_3_jovahagyasra

Nm_szerk_tervlap_jovahagyasra

2. Napirend:

ajanlat_belteruleti_ut_nalami

Referencia

3. Napirend:

Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter beszámolója ET

4. Napirend:

beszámoló 2021_2022

munkaterv_2022_2023

5. Napirend:

előterj adó beszámoló 2022

6. Napirend:

KÉPEK

Nagymaros_kockakőburkolat_javítás – MK – 20221021

Nagymaros_kockakőburkolat_javítás 2022-10-21-1

nagymaros_mód_épgép2002kft

7. Napirend:

ET Civil szervezetek pályázata

Dunakanyar Fúvósegyüttes Egyesület

Civil pályázatok 2022

Cédrus Művelődési és Sport Egyesület

Nagymarosi Férfikórus Alapítvány

Nagymarosi SE

Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Nagymarosi Kajakpóló Sport Egyesület

Nagymarosi Iskoláért Alapítvány

8. Napirend:

Cédrus Egyesület kereszt állítási kérelme

2022.10.27

Nm_fejl_koncepcio_jovahagyasra

Nm_HESZ_jovahagyasra

Nm_szab_terv_1_1_szelveny_vegso_velemenyezesi

Nm_szab_terv_1_2_szelveny_vegso_velemenyezesi

Nm_szab_terv_1_3_szelveny_vegso_velemenyezesi

Nm_szab_terv_1_jovahagyasra

Nm_szab_terv_2_jovahagyasra

Nm_szab_terv_3_jovahagyasra

Nm_szerk_terv_leiras_jovahagyasra

Nm_szerk_tervlap_jovahagyasra

Informatikai pályázaton való indulás ET

Pályázat informatika

beszámoló 2021_2022

munkaterv_2022_2023

RENDEZVÉNY BESZÁMOLÓ 2022

rendezvenybeszamolo előterjesztés 2022_jav

előterj adó beszámoló 2022.doc

Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter beszámolója ET (002)

Pest Megyei Díjak ET

ET Civil szervezetek pályázata

Civil pályázatok 2022

Cédrus Művelődési és Sport Egyesület

Dunakanyar Fúvósegyüttes Egyesület

Nagymarosi Férfikórus Alapítvány

Nagymarosi Iskoláért Alapítvány

Nagymarosi Kajakpóló Sport Egyesület

Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Nagymarosi SE

2022.09.27-28

Gondozási 20220831

HIvatal 20220831

Mosoly 20220831

Művház-Könyvtár 20220831

Óvoda 20220831

Önkormányzat 20220831

3. ELŐT. Szennyvíz

Közszolgáltatói szerződés Pepe trans Kft

BURSA előterjesztés 2022

Utemterv-2023 Bursa

ET temeto palyazat

Gondozási Központ bővítés

ONO fejlesztesi koncepcio 2022 09

ONO emelt dijak fenntartoi dontes

2022.09.06 Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

01 ET Tanacsnokok 09 06

02 ET tiszteletdij rendelet 09 06-1

tiszteletdij rendelet 21 2010

tiszteletdíjak jelenlegi állapot

2022.07.28. Képviselő-testületi ülés

2.1. ELŐT. Védőnői Szolgálat 2021. évi beszámolója

2.1 npr Védőnői beszámoló 2021_

3.1. ELŐT. térítési díj rend. módosítása

3.2. ELŐT. személyes gondoskodás díj rend. módosítása

3.3. ELŐT. Házasságkötés rend. módosítása

3.4. ET KT 07 28 gát

3.4. npr GÁT elszámolás

3.5. ELŐT. Szálloda ABC pályázat

3.6. eloterjesztes_Polg Hivatal_tervezes1

Megbizasi_szerzodestervezet_Nagymaros_PH_épület_BF_KATA

Támogatói Okirat

3.8. ELŐT. Szennyvíz

2022.07.19. Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

01 npr ET munkaterv modositas 2022 07 19

munkaterv terv 2022 MODOSITAS TERV

2022.07.04. Képviselő-testületi ülés

01 npr Határozatok végrehajtása 2022 kieg

02. ELŐT. Parkolás rendje

17-2016 temető módosítás

12-2016 temető

03 npr Pályázati felhívás Temető

03 npr kegyeleti közszolgálati szerződés minta

03 npr ET Temeto palyazat-1

04 ELŐT. a helyi civil szervezetek tám. rend. módosítása 07 04 kieg.doc

04 npr Helyi civil szerv. tám. rend. MELLÉKLET

05 npr eloterjesztes Mátyás étkezde beszámoló

CEGINFO_EB_20220321_Matyas_Etk

21HIPA_24209117213_Mátyás_Étkezde_Nonprofit_Kft__450694689433100

21KIVA_24209117213_Mátyás_Étkezde_Nonprofit_Kft__857859036433900

Fokonyvikivonat 0-12

Fokonyvikivonat 0-13

Fokonyvikivonat 0-14

Határozat osztalék nélkül

Kiegészítő melléklet 2021

KIVA adóalap növelése Pénztár értékhez kapcsolódóan

köv-köt – Mátyás Étkezde

UTALANDÓ_MÁTYÁS

Egyesmeghatarozottjuttatasok2021

Evesberfeladas

06 npr Előterjesztés rendezvények költségei.doc

06 npr MELL Muv Haz Ktar 2021_evi beszamolo.docx

2022.05.31. Képviselő-testületi ülés

01 npr ET beszamolo a lejárt hatéridejű határozatokrol kieg

02 npr ET Rendezvények 2022

03 npr ET varosi ujsag beszamolo ell

04 npr ET városi honlap felülvizsgálat kieg

05 npr ET Tiszta udvar rendes haz pályazat meghirdetese ell

06 npr ET helyi civil szervezetek támogatására pályazat meghirdetese ell

08 npr Kutyafuttató.doc

09 npr ELŐT. Gyermekvédelmi beszámoló

10. ELŐT. Óvoda csoportlétszám felülvizsgálata

11. ELŐT. Műv. ház tetőszerkezet rek. nyertes ajánlattevő kiv

2022.05.19. Képviselő-testületi ülés

01 npr ET munkaterv 2022 05 19

03 np

03 npr 2022. SZMSZ

03 npr SZAKMAI PROGRAM benntlakó saját

04 ET Mosoly _térítési díj rendelet módosítása 05 19

04 npr 2021. évi beszámoló

04 npr 2022. SZMSZ

04 npr szakápolás szakmai programja saját

04 npr Szakmai beszámoló 2021_

04 npr

05 npr 1. sz. melléklet bűnügyi adatok 2021

05 npr 2. sz. mellékelt rendészeti adatok 2021

05 npr Önkormányzati beszámoló 2021

05 npr Váci Rendőrkapitányság Önkormányzati beszámoló 2021_

06 npr Vác 2021_beszámoló_Önkormányzat_jav2

07 npr ET Polgaror egyesulet szekhely elfogadasa 05 19

08 Alapítvány

08 npr ET Alapitvany új elnok megválasztása 05 19

09 npr Maros kft 05 19

10 npr ET Kozmeghallgatas idopontja 05 19

11 npr kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosítása 05 19

12 npr ET Arvizi gát próba védekezés együttmukodes elfogadasa 05 19

Egyesulet együttmukodes szerzodes árvizi gatepites

2022.04.29. Képviselő-testületi ülés

01 npr 2021. évi ktgvetési rendelet I. módosítása

02 npr ET belso ellenori jelentes 2021_

3 npr 2021. évi zárszámadás – LOCLEX verzió

04 npr ET kozbeszerzesi terv 2022

05_eloterjesztes_Vis_ maior_ Elsővölgy_mód_

06 npr ET V4 Fesztival terulet hasznalat

07 npr ingatlaneladas_445_ 2hrsz

2022.03.08. Képviselő-testületi ülés

01_ET_2022 ktgvetés rendelettervezet

1_Címrend

02_ET_Polgarmester szabadsag terve

2_Állami támogatások

03_ET_Polgámester illetménye

3_a_Konszolidált

3_b_Önkormányzat kiadás-bevétel

3_Bevételek intézményenként

3_c_Hivatal bevétel-kiadás

3_d_Óvoda kiadás-bevétel

3_e_Könyvtár Művház kiadás-bevétel

3_f_Gondozási Központ kiadás-bevétel

3_Kiadások intézményenként

04_ET_Alpolgármester tiszteletdíja

4_Létszám

05_ET_ SZSZB tagok megválasztása

5_a_Pénzforgalmi mérleg bevételek

5_b_Pénzforgalmi mérleg kiadások

6_Előirányzat felhasználási ütemterv

7_Közvetett támogatások

8_Gördülő

9_a_Adósságot keletkeztető ügyletek

9_b_Saját bevételek

9_Hitelállomány

10_Beruházások

11_EU project

12_a_Hosszú távú terv

12_b_Hosszú távú adó