Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda 3 éves kortól a beiskolázáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 7 éves korig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek fejlődéséhez szükséges teljes óvodai életet magába foglaló óvodai foglalkozások, fejlesztések keretében folyik.

A gyermekek 5. életévüktől óvodai nevelés keretében folyó kötelező iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon vesznek részt. Az óvoda gondoskodik a gyermekek felügyeletéről, gondozásáról, egészségneveléséről, érzelmi, értelmi és szociális fejlesztéséről, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáról, a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásáról. Megalapozza a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, és az iskolai életmódra való felkészítését.

Intézmény típusa Óvoda

Az intézmény alapfeladata

a) óvodai nevelés,
b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése.
c) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai.

A fogyatékosság típusa szerint:

  • látássérült gyermek, aki gyengén látó,
  • hallássérült gyermek, aki enyhébben hallássérült-nagyothalló, hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült gyermek,
  • enyhén értelmi fogyatékos gyermek,
  • a beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek,
  • autisztikus jellegű gyermek,
  • testi fogyatékos (mozgássérült) gyermek.

A Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárai

Az intézmény megbízott vezetője: Hetényi Andrea
2626 Nagymaros, Magyar u. 15.
Telefon: 27 594 055
E-mail:ovodakukacnagymaros.hu

Feladatellátási helyek:

Nagymaros, Elsővölgy u. 2. , Tel.: 27 354 302
Nagymaros, Dózsa György utca 25. Tel.: 27/354-367

Az Óvoda alapítási időpontja: 1909.