Választópolgároknak

Az európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás fontosabb dátumai:

 1. A HVB 3 tagját és legalább 2 póttagot a képviselő testület október 1. és november 30. között választja meg, személyükre a HVI vezetője tesz indítványt.
 2. A HVI vezetője október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.
 3. Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtása 2024. április 4-től.
 4. Kampányidőszak: 2024. április 20-tól a szavazás befejezéséig.
 5. Az egyéni listás, a polgármesterjelölt és a nemzetiségi jelölt állításához szükséges ajánlások számát a HVI vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz 2024. április 4-én.
 6. Ajánlóívek átadása legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon történhet, azaz 2024. április 20-án.
 7. Az egyéni listás jelöltet, polgármester jelöltet és nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni, azaz 2024. május 6-ig.
 8. Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon (2024. május 10.) és az átjelentkezési kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
 9. Átjelentkezési kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon (2024. június 5.) lehet benyújtani.
 10. Az átjelentkező választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző második napon 10 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét (2024. június 7.)
 11. Választásnap: 2024. június 9. vasárnap.

Jelölteknek