Választópolgároknak

Az európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás fontosabb dátumai:

 1. A HVB 3 tagját és legalább 2 póttagot a képviselő testület október 1. és november 30. között választja meg, személyükre a HVI vezetője tesz indítványt.
 2. A HVI vezetője október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.
 3. Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtása 2024. április 4-től.
 4. Kampányidőszak: 2024. április 20-tól a szavazás befejezéséig.
 5. Az egyéni listás, a polgármesterjelölt és a nemzetiségi jelölt állításához szükséges ajánlások számát a HVI vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz 2024. április 4-én.
 6. Ajánlóívek átadása legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon történhet, azaz 2024. április 20-án.
 7. Az egyéni listás jelöltet, polgármester jelöltet és nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni, azaz 2024. május 6-ig.
 8. Átjelentkezési kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon (2024. május 10.) és az átjelentkezési kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
 9. Átjelentkezési kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon (2024. június 5.) lehet benyújtani.
 10. Az átjelentkező választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző második napon 10 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét (2024. június 7.)
 11. Választásnap: 2024. június 9. vasárnap.

Jelölteknek

TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választásának fontosabb szabályairól

2024. március 12. napján Magyarország Köztársasági Elnöke hivatalosan is kitűzte a 2024. évi Európa Parlamenti és helyi önkormányzati választást. Ajánlóív igénylését a független képviselő-jelölt, polgármester jelölt az A4-es formanyomtatványon a választás kitűzését követően már benyújthatja, az ajánlóívek kiadására azonban legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, április 20-án szombaton 8-16 óráig fog sor kerülni.

A Nagymarosi Helyi Választási Iroda vezetője közleményt adott ki a Nagymaros városban polgármesterjelölt illetve egyéni listás (képviselő) jelölt állításához szükséges ajánlásszámok megállapításáról. A polgármester jelöltséghez 123, a képviselői jelöltséghez 41 db ajánlás szükséges.

A Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. (III. 12.) számon hozott határozata 1. számú melléklete szerint a nemzetiségi jelöltséghez szükséges ajánlásszámok német és roma nemzetiség esetében 5-5, a megválasztható képviselők száma 3-3 fő. A HVI vezető erről szóló közleményét ITT találja.

Tájékoztatjuk a tisztelt választópolgárokat és jelölteket, hogy 2024. április 19. napjától kezdődően a Nagymarosi Helyi Választási Iroda a polgármesteri hivatalban minden pénteken 16 óráig ügyeletet tart. (Udvarban az első iroda balra.)

A Helyi Választási Bizottság 2024. április 26. napján megtartott ülésén nyilvántartásba vette a települési német nemzetiségi jelölteket. A határozatok a Választási információk / Választási szervek menüpont alatt megtalálhatóak.

A Helyi Választási Bizottság 2024. április 30. napján megtartott ülésén nyilvántartásba vette Heinczinger Balázs és Kilián Zoltán polgármester-jelölteket, valamint Jehodek Brigitta, Bethlen Farkas és Veress László képviselőjelölteket. A határozatok a Választási információk / Választási szervek menüpont alatt megtalálhatóak.

A Helyi Választási Bizottság 2024. május 3. napján megtartott ülésén nyilvántartásba vette Dr. Telek Zoltán polgármester-jelöltet, valamint Kurczbacher Dávid, Marafkó Márk, Ivor Andrásné, Tátrai-Helm Margit és Wildner Ágost képviselőjelölteket. A határozatok a Választási információk / Választási szervek menüpont alatt megtalálhatóak.

A Helyi Választási Bizottság 2024. május 6. napján megtartott ülésén nyilvántartásba vette Schindler László Zoltán, Petrovics László és Kiss Károly polgármester-jelölteket, valamint Szikriszt Rita, Flamich Gábor, Jung Ferenc, Dr. Szénásy Andrea, Farkas János, Niedermüller Ervin, Kiss Károly, és Hetényi Andrea képviselőjelölteket. Hrepka Zsolt képviselőjelölt nyilvántartásba vétel iránti kérelmét a HVB elutasította. Hrepka Zsolt a polgármester jelöltségtől visszalépett.

A Helyi Választási Bizottság a polgármester-, egyéni listás, valamint német nemzetiségi jelöltek tekintetében a szavazólapon történő megjelenés sorrendjét kisorsolta, valamint a sorsolás eredményét határozatban állapította meg. A határozatok a Választási információk / Választási szervek menüpont alatt megtalálhatóak.

A Helyi Választási Bizottság a polgármester-, egyéni listás, valamint német nemzetiségi jelöltek tekintetében a szavazólapok adattartalmát jóváhagyta. A határozatok a Választási információk / Választási szervek menüpont alatt megtalálhatóak.

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 67/2024. (IV. 30.) számú határozatával döntött a 18/2022. (III. 08.) számú határozatával megválaszott Helyi Szavazatszámláló Bizottsági tagok lemondás miatti pótlásáról.

A választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek legfeljebb két-két tagot bízhatnak meg bizottsági tagnak. Megbízás szavazatszámláló bizottság tagjának letölthető INNEN.

HIRDETMÉNY

A 2024. ÉVI HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS VONATKOZÁSÁBAN VÁLASZTÁSI FÓRUM MEGTARTÁSA TÁRGYÁBAN

A fórum megtartásának helye: Nagymarosi Művelődési Ház (Nagymaros, Fő tér 14.)

Időpontja: 2024. május 30. nap (csütörtök) 18:00 óra

A fórumon a polgármester-jelöltek részére 5 perc, a képviselőjelöltek részére 3 perc bemutatkozási idő áll rendelkezésre.

Az eseményen a hangosítást a jelölt részére egy beszélő álló mikrofon, illetve a műsorvezető és a közönség részére egy-egy vezeték nélküli mikrofon biztosítja.

Vetítést, projektort nem tudunk biztosítani.

A jelöltek bemutatkozását követően nincs lehetőség azonnali kérdés feltevésére, az összes jelölt bemutatkozása után – a moderátor segítségével – kap lehetőséget a közönség, hogy a jelöltektől kérdezzenek.

Az eseményről videofelvétel készül, mely az esemény másnapján vágatlanul visszanézhető lesz a Dunakanyar Hírek youtube csatornáján.

Helyi Választási Iroda