Határozatok

79_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Napirend elfogadásáról

78_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Védőnői társulásról

77_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Napirend elfogadásáról

76_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Városi kitüntetések adományozásáról

75_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Napirend elfogadásáról

74_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Grevesmühleni vendégek fogadásáról

73_2020. (07. 28.)_K-t határozat_ Regionális Helyitermék Piacok fejlesztése című pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról

72_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Regionális Helyitermék Piacok fejlesztése című pályázat kivitelezési munkáinak árajánlat bekéréséről

71_2020. (07. 28.)_K-t határozat_A foglalk. eü. szerződés újrakötéséről

70_2020. (07. 28.)_K-t határozat_A foglalkozás. eü. szerz. felmondásáról

69_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Óvodavezetői pályázat elbírálásáról

68 _2020. (07. 28.)_K-t határozat_ Nem közművel összegyűjt. háztartási szennyvíz pályázat eredményhird.

67_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Tulajdonosi hozzájárulás a NNÖ Tájház pályázatáról

66_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Gyermekorvosi praxisjog átadásáról

65_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Iskolaorvosi szerződésről

64_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Mátyás Étkezde ügyvezetőjének beszámolási kötelezettségéről

63_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Mátyás Étkezde Felügyelőbizottságáról

 

62_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Maros Kft. ügyvezetőjének beszámolási kötelezettségéről

 

61_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Maros Kft. Felügyelőbizottságáról

60_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Napirend elfogadásáról

59_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Óvoda pályázat benyújtása

58_2020. (07. 06.)_K-t határozat_1844, 1845 hrsz. ing. megvételéhez ügyvéd megbízás

57_2020. (07. 06.)_K-t határozat_1844, 1845 hrsz. ingatlanok megvás. OTP kölcsön

56_2020. (07. 06.)_K-t határozat_1844, 1845 hrsz ingatlanok megvásárlása

55_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Mátyás Étkezde tulajdonosi kölcsön

54_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Sigil-Maros Nonprofit Kft. szolg. bőv. elfogadása

53_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Körzeti megbízott kinevezése

52_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Belső ellenőrzési tev. éves ell. jelentés elfogadása

51_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Napirend elfogadása

49_2020. (06. 30.)_K-t határozat_Napirend elfogadás

46_2020. (06. 16.) polgármesteri határozat_ Könyvtár és Művelődési Ház besz. és munkaterv. elfogadása

45_2020. (06. 16.) polgármesteri határozat_Maros Nonprofit Kft. vezetésére kiírt pályázat

44_2020. (06. 16.) polgármesteri határozat_Házi gyermekorvosi parxis pály. szándéknyil. kiad.

43_2020. ( 06. 15.) polgármesteri határozat_Mátyás Étkezde vezetésére kiírt pályázat

42_2020. (06.15.) polgármesteri határozat_a Mátyás Étkezde újranyitásáról

41_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Váci Rendőrkap. beszámoló elfogadása

40_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsn. beszámoló elfogadása

39_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Nagymarosi Víziren. Rendőrőrs beszámoló elfogadása

38_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Mosoly_burkolatcsere

37_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Elsővölgy utca_Vis Maior pályázat_kiviteli munkák

36_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Elsővölgy utcai károk_Vis Maior pályázat_szakértői feladatok

35_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Elsővölgy utcai károk_Vis Maior pályázat_műszaki ellenőri feladatok

34_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_PM_KEREKPARUT_2018 pályázat többlet támogatás igénylése, önerő emelése

33_2020. (06. 09.) polgármesteri határozat_Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása

32_2020. (06. 08.) polgármesteri határozat_Mátyás Étkezde ügyv. munkabéren felüli juttatása

31_2020. (06. 08.) polgármesteri határozat_Mátyás Étkezde tulajdonosi kölcsön

30_2020. (06. 05.) polgármesteri határozat_Mátyás Étkezde ügyv. kinevezése

29_2020. (06. 04.) polgármesteri határozat_a Képviselő-testület 18_2020. (02. 25.) számú határozatának módosítása

28_2020. (06. 02.) polgármesteri határozat_Mátyás Étkezde ügyv. jogv. megsz.

27_2020. (05. 27.) polgármesteri határozat_ Nagymarosi Piac Működési Rendjének módosítása

26_2020. (05. 27.) polgármesteri határozat_ Elsővölgyi úti óvoda_gázkazán és hőcserélő megrendelése

25_2020. (05. 26.) polgármesteri határozat_Fehérhegy utca 14. 

24_2020. (05. 25.) polgármesteri határozat_ vállalk. szerz. megkötése gázfűtés kiépítési munkára az Óvoda Elsővölgy utca 2. sz. alatti teleph. vonatkoz.

23_2020. (05. 18.) polgármesteri határozat_A nem közműves szennyvízszállításra vonatkozó pályázati kiírás

22_2020. (05. 18.) polgármesteri határozat_A nem közműves szennyvízszállításra vonatkozó pályázati kiírás eredménytelenségéről

20_2020. (05. 08.) polgármesteri határozat- MFP-OUF2019 Óvoda udvar pályázati önrész, vállalkozói szerződés megkötése a Royalkert Kft.-vel

21_2020. (05. 14.) polgármesteri határozat- Nagymarosi Piac újra nyitása

19_2020. (04. 30.) polgármesteri határozat- 2020. 05. 01. és 2020. 05. 03. közötti forgalmi rend

18_2020. (04. 17.) polgármesteri határozat- Rákóczi út felújítása című pályázat Vállalkozói szerződés határidő módosítása, EK-rendszerbe történő feltöltés

17_2020. (04. 17.) polgármesteri határozat- Rákóczi út felújítására nyert pályázat ZRC.Ketler Kft.-vel vállalkozói szerződés megkötése

16_2020. (04. 17.) polgármesteri határozat- Egészségház felújítására nyert pályázat ZRC.Ketler Kft.-vel vállalkozói szerződés megkötése

15_2020. (04. 09.) polgármesteri határozat- 2020. 04. 10. és 2020. 04.13. közötti forgalmi rend

14_2020. (04. 09.) polgármesteri határozat- Kerékpár út karbantartása tárgyában a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel vállalkozói szerződés megkötése

13_2020. (04. 01.) polgármesteri határozat- Zártkerti pályázat Mák utca felújítása, Bálványfa Kft.-vel vállalkozói szerződés megkötése

12_2020. (04. 01.) polgármesteri határozat- Zártkerti pályázat Latorvölgyi út felújítása, Fekete Zsolt egyéni vállalkozóval vállalkozói szerződés megkötése

11_2020. (04. 01.) polgármesteri határozat- Zártkerti pályázat telekvásárlás

10_2020. (03. 31.) polgármesteri határozat- Együttműködési megállapodás a Szent Lőrinc Szociális Szolgáltatóval

9_2020. (03. 27.) polgármesteri határozat- Együttműködési megállapodás a Vác és Vidéke Kft.-vel

8_2020. (03. 27.) polgármesteri határozat- Együttműködési megállapodás a Mátyás Étkezdével

7_2020. (03. 27.) polgármesteri határozat- Mátyás Étkezde ideiglenes bezárása

6_2020. (03. 17.) polgármesteri határozat- Együttműködési megállapodás a Nagymarosi Szent Rókus Karitászcsoporttal

5_2020. (03. 16.) polgármesteri határozat- Városi Könyvtár és Művelődési Ház bezárása

4_2020. (03. 15.) polgármesteri határozat- Együttműködési megállapodás az Óvodával és a Bölcsödével

3_2020. (03. 15.) polgármesteri határozat- Bölcsőde és Óvoda bezárása, ügyelet biztosítása

2_2020. (03. 13.) polgármesteri határozat- Helyi Termelői Piac szüneteltetése

1_2020. (03. 11.) polgármesteri határozat- Március 15-én tartandó ünnepség, tájékoztató anyagok elkészítésének költségátcsoportosítása

A 2019. december 20-i közmeghallgatás határozatai