Határozatok

11_2021(03.16.) polg ha pedagógiai szakszolgálati feladatok jóváhagyása

10_2021(03.16.) polg hat Origó Terművek tervezési szerződés módosítása

9_2021(03.16.) polg hat 11793 hrsz adásvétele

8_2021(03.16.) polg hat HEP

7_2021(03.16.) polg hat Cédrus támogatási szerz

6_2021(03.16.) polg hat Borsza Built szerzmód

5_2021(03.16.) polg hat 13736 hrsz elővásárlási jog törlése

4_2021(03.16.) polg hat vízvezeték szolgalmi jog bejegyzése

3_2021 (02.03.) polg hat Ceglédi Tankerület, Óvoda megállapodás

2_2021 (01.19.) polg hat 138_2020 (11.09.) határozatban szereplő cím helyesbítése

1_2021 (1.11.) polg hat Bethlen-ház adásvételi szerződés módosítása

 

166_2020 (12.15.) polgármesteri határozat Cédrus támogatási szerződés

165_2020 (12.15.) polgármesteri határozat a Verőcei Rendőrörs támogatásáról

164_2020 (12.11.)Polgármesteri határozat Síkosságmentesítési vállalkozási szerződésről

163_2020 (12.11) polgármesteri határozat az önkormányzati dolgozók egyszeri többletjuttatásáról

162_2020 (12.11.)polgármesteri határozat feladat-ellátási szerződés átmeneti módosításáról

161_2020 (12.11.) polgármesteri határozat_2021. évi eseménynaptár

 

160_2020. (12. 08.) polgármesteri határozat_Döntés Strand fejlesztésének többletköltségéről

159_2020. (12. 08.) polgármesteri határozat_125_2020. (09.29.) számú határozat visszavonása

158_2020. (12. 08.) polgármesteri határozat_Kerékpárút karbantartásáról szóló szerződés meghosszabbítása

157_2020. (12. 08.) polgármesteri határozat_Karácsonyi termelői Piac időpontja

156_2020. (12. 08.) polgármesteri határozat_Igazgatási szünet elrendelése

155_2020. (12. 03.) polgármesteri határozat_Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról döntés

154_2020 (11.30.) polgármesteri határozat_Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzat

154_2020. (11.30.) polgármesteri határozat melléklete_Beszerzési szabályzat

153_2020 (11.18.) polgármesteri határozat Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat

152_2020 (11.16.) polgármesteri határozat Hulladékgazdálkodási közszolg. szerződésről

151_2020 (11.09.) Eredményes közbeszerzési eljárás

150_2020 (11.09.) Magyar Falu Program önrészének biztosítása

149_2020 (11.09.) 395 808 igényszámú támogatási szerződés önrészének megemelése

148_2020 (11.09) Középtávú terv

147_2020 (11.09.) a 14_2020 (02.25.) határozat hatályon kívül helyezése

146_2020 (11.09) Feladatellátási szerződés jóváhagyása

145_2020 (11.09.) Váci r. ezredes kinevezése

144_2020 (11.09.) vállalkozói szerződés síkosságmentesítésre

143_2020 (11.09.) Óvoda beszámoló elfogadása

142_2020 (11.09.) Kilépés MÖSZ-ből

141_2020 (11.09) Mátyás Étkezde kedvezményes dolgozói menü

140_2020 (11.09.) közbeszerzési terv melléklete

139_2020 (11.09.) Váci út 32 ingatlan

138_2020 (11.09.) OTP Hitel

137_2020 (11.09.) OTP Hitel

136_2020 (11.09.) Elővásárlási jogról való lemondás

135_2020 (11.09.) Nemzeti Sportközpontok szerződés

134_2020 (09.29.) Javaslattétel a 2020. évi Pest megyei kitüntetésekre

133_2020 (09.29.) Napirend zárt ülés

132_2020 (09.29.) Szent Kozma és Damián Kft. telephely bejegyzése

131_2020 (09.29.) Elsővölgy utcai suvadás vis maior pályázat

130_2020. (09.29.) Kerékpárút pályázat többletköltsége

129_2020 (09.29.) Kerékpárút pályázat többletköltsége

128_2020 (09.29.) Tűzoltóegyesület támogatása

127_2020 (09.29.) Polgárőrség támogatása 

126_2020 (09.29.) Sportegyesület támogatása

125_2020 (09.29.) Nagymarosi Strandfejlesztés többletköltsége

124_2020 (09.29.) Döntés OTP hitelekről

123_2020 (09.29.) Döntés OTP hitelekről

122_2020 (09.29.) Döntés OTP hitelekről

121_2020 (09.29.) Parkolási rendszer módosítása

120_2020 (09.29.) Parkolási rendszer módosítása

119_2020 (09.29.) Döntés parkolási rendszer módosításáról

118_2020 (09.29.) Maros Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója

117_2020 (09.29.) Mátyás Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója

116_2020 (09.29.) Mosoly családsegítő 2019. évi beszámolója

115_2020 (09.29.) Gondozási Központ 2019. évi beszámolójának elfogadása

114_2020 (09.29.) Védőnői Szolgálat 2019. évi beszámolója

113_2020 (09.29.) Csatlakozás Bursa Hungarica ösztöndíjhoz

112_2020 (09.29.) Döbrössy Mihályné, Nagymarosi Krónika beszámolója

111_2020 (09.29.) Döntés Maros Kft. ügyvezetőjével kapcsolatban

110 (09.29.) Tájékoztatás helyi adóbevételekről

109 (09.29.) Gazdasági program felülvizsgálata

108_2020 (09.29.) Napirend

107_2020. (09.17.) Döntés feladatellátási szerződésről

106_2020. (09.17.) Egészségház, egyéb járulékos költség önerő emelése 

105_2020. (09.17.) Egészségház, 395 808 TSz önerő emelése 

104_2020. (09.17.) Egészségház ajánlattételi felhívás küldése 

103_2020. (09.17.) Egészségház bíráló bizottság tagjai 

102_2020. (09.17.) Egészségház, közbeszerzési tanácsadó 

101_2020. (09.17.) Egészségház, közbeszerzés 

100_2020. (09.17.) Napirend

99_2020 (09.09.) K-t határozat_Döntés Idősbarát Önkormányzati Díj c. pályázatról

98_2020 (09.09.) K-t határozat_Napirend

97_2020 (08.31.)K-t határozat_ Döntés a Lakossági fórum időpontjáról

96_2020 (08.31.)K-t határozat_Javaslat a kedvezményes intézményi dolgozói étkezés bevezetésére

95_2020 (08.31.)_K-t határozat_Döntés az étkezéshez kapcsolódó térítési díjak módosításáról

94_2020 (08.31.)-K-t. határozat_Napirend 

93_2020 (08.26.)- K-t. határozat _Maros Kft. ügyvezetője

92_2020 (08.26.)- K-t. határozat_Mátyás Étkezde ügyvezetőjének díjazása

91_2020 (08.26.)- K-t. határozat_Mátyás Étkezde ügyvezetője

90_2020 (08.26.)- K-t. határozat_Napirend

89_2020 (07.31.)- K-t. határozat _Emlékplakett elkészítéséről

88_2020 (07.31.)- K-t. határozat_Közszolgálatáért Elismerő Oklevél

87_2020 (07.31.)- K-t. határozat Ifjúságért Díj

86_2020 (07.31.)- K-t. határozat_Pro Urbe Emlékérem

85_2020 (07.31.)- K-t. határozat_Díszpolgári cím

84_2020 (07.31.)- K-t. határozat_Döntés a városi kitüntetések díjankénti adományozásáról

83_2020 (07.31.)- K-t. határozat_Napirend

82_2020. (07.31.)_K-t határozat_Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatás című pályázaton való indulásáról

81_2020. (07.31.)_K-t határozat_Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása (Kód CSP-CSBM-20) című pályázaton való indulásról

80_2020. (07. 31.)_K-t határozat_Napirend elfogadásáról

79_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Napirend elfogadásáról

78_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Védőnői társulásról

77_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Napirend elfogadásáról

76_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Városi kitüntetések adományozásáról

75_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Napirend elfogadásáról

74_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Grevesmühleni vendégek fogadásáról

73_2020. (07. 28.)_K-t határozat_ Regionális Helyitermék Piacok fejlesztése című pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról

72_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Regionális Helyitermék Piacok fejlesztése című pályázat kivitelezési munkáinak árajánlat bekéréséről

71_2020. (07. 28.)_K-t határozat_A foglalk. eü. szerződés újrakötéséről

70_2020. (07. 28.)_K-t határozat_A foglalkozás. eü. szerz. felmondásáról

69_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Óvodavezetői pályázat elbírálásáról

68 _2020. (07. 28.)_K-t határozat_ Nem közművel összegyűjt. háztartási szennyvíz pályázat eredményhird.

67_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Tulajdonosi hozzájárulás a NNÖ Tájház pályázatáról

66_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Gyermekorvosi praxisjog átadásáról

65_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Iskolaorvosi szerződésről

64_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Mátyás Étkezde ügyvezetőjének beszámolási kötelezettségéről

63_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Mátyás Étkezde Felügyelőbizottságáról

 

62_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Maros Kft. ügyvezetőjének beszámolási kötelezettségéről

 

61_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Maros Kft. Felügyelőbizottságáról

60_2020. (07. 28.)_K-t határozat_Napirend elfogadásáról

59_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Óvoda pályázat benyújtása

58_2020. (07. 06.)_K-t határozat_1844, 1845 hrsz. ing. megvételéhez ügyvéd megbízás

57_2020. (07. 06.)_K-t határozat_1844, 1845 hrsz. ingatlanok megvás. OTP kölcsön

56_2020. (07. 06.)_K-t határozat_1844, 1845 hrsz ingatlanok megvásárlása

55_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Mátyás Étkezde tulajdonosi kölcsön

54_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Sigil-Maros Nonprofit Kft. szolg. bőv. elfogadása

53_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Körzeti megbízott kinevezése

52_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Belső ellenőrzési tev. éves ell. jelentés elfogadása

51_2020. (07. 06.)_K-t határozat_Napirend elfogadása

49_2020. (06. 30.)_K-t határozat_Napirend elfogadás

46_2020. (06. 16.) polgármesteri határozat_ Könyvtár és Művelődési Ház besz. és munkaterv. elfogadása

45_2020. (06. 16.) polgármesteri határozat_Maros Nonprofit Kft. vezetésére kiírt pályázat

44_2020. (06. 16.) polgármesteri határozat_Házi gyermekorvosi parxis pály. szándéknyil. kiad.

43_2020. ( 06. 15.) polgármesteri határozat_Mátyás Étkezde vezetésére kiírt pályázat

42_2020. (06.15.) polgármesteri határozat_a Mátyás Étkezde újranyitásáról

41_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Váci Rendőrkap. beszámoló elfogadása

40_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsn. beszámoló elfogadása

39_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Nagymarosi Víziren. Rendőrőrs beszámoló elfogadása

38_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Mosoly_burkolatcsere

37_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Elsővölgy utca_Vis Maior pályázat_kiviteli munkák

36_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Elsővölgy utcai károk_Vis Maior pályázat_szakértői feladatok

35_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_Elsővölgy utcai károk_Vis Maior pályázat_műszaki ellenőri feladatok

34_2020. (06. 10.) polgármesteri határozat_PM_KEREKPARUT_2018 pályázat többlet támogatás igénylése, önerő emelése

33_2020. (06. 09.) polgármesteri határozat_Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása

32_2020. (06. 08.) polgármesteri határozat_Mátyás Étkezde ügyv. munkabéren felüli juttatása

31_2020. (06. 08.) polgármesteri határozat_Mátyás Étkezde tulajdonosi kölcsön

30_2020. (06. 05.) polgármesteri határozat_Mátyás Étkezde ügyv. kinevezése

29_2020. (06. 04.) polgármesteri határozat_a Képviselő-testület 18_2020. (02. 25.) számú határozatának módosítása

28_2020. (06. 02.) polgármesteri határozat_Mátyás Étkezde ügyv. jogv. megsz.

27_2020. (05. 27.) polgármesteri határozat_ Nagymarosi Piac Működési Rendjének módosítása

26_2020. (05. 27.) polgármesteri határozat_ Elsővölgyi úti óvoda_gázkazán és hőcserélő megrendelése

25_2020. (05. 26.) polgármesteri határozat_Fehérhegy utca 14. 

24_2020. (05. 25.) polgármesteri határozat_ vállalk. szerz. megkötése gázfűtés kiépítési munkára az Óvoda Elsővölgy utca 2. sz. alatti teleph. vonatkoz.

23_2020. (05. 18.) polgármesteri határozat_A nem közműves szennyvízszállításra vonatkozó pályázati kiírás

22_2020. (05. 18.) polgármesteri határozat_A nem közműves szennyvízszállításra vonatkozó pályázati kiírás eredménytelenségéről

20_2020. (05. 08.) polgármesteri határozat- MFP-OUF2019 Óvoda udvar pályázati önrész, vállalkozói szerződés megkötése a Royalkert Kft.-vel

21_2020. (05. 14.) polgármesteri határozat- Nagymarosi Piac újra nyitása

19_2020. (04. 30.) polgármesteri határozat- 2020. 05. 01. és 2020. 05. 03. közötti forgalmi rend

18_2020. (04. 17.) polgármesteri határozat- Rákóczi út felújítása című pályázat Vállalkozói szerződés határidő módosítása, EK-rendszerbe történő feltöltés

17_2020. (04. 17.) polgármesteri határozat- Rákóczi út felújítására nyert pályázat ZRC.Ketler Kft.-vel vállalkozói szerződés megkötése

16_2020. (04. 17.) polgármesteri határozat- Egészségház felújítására nyert pályázat ZRC.Ketler Kft.-vel vállalkozói szerződés megkötése

15_2020. (04. 09.) polgármesteri határozat- 2020. 04. 10. és 2020. 04.13. közötti forgalmi rend

14_2020. (04. 09.) polgármesteri határozat- Kerékpár út karbantartása tárgyában a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel vállalkozói szerződés megkötése

13_2020. (04. 01.) polgármesteri határozat- Zártkerti pályázat Mák utca felújítása, Bálványfa Kft.-vel vállalkozói szerződés megkötése

12_2020. (04. 01.) polgármesteri határozat- Zártkerti pályázat Latorvölgyi út felújítása, Fekete Zsolt egyéni vállalkozóval vállalkozói szerződés megkötése

11_2020. (04. 01.) polgármesteri határozat- Zártkerti pályázat telekvásárlás

10_2020. (03. 31.) polgármesteri határozat- Együttműködési megállapodás a Szent Lőrinc Szociális Szolgáltatóval

9_2020. (03. 27.) polgármesteri határozat- Együttműködési megállapodás a Vác és Vidéke Kft.-vel

8_2020. (03. 27.) polgármesteri határozat- Együttműködési megállapodás a Mátyás Étkezdével

7_2020. (03. 27.) polgármesteri határozat- Mátyás Étkezde ideiglenes bezárása

6_2020. (03. 17.) polgármesteri határozat- Együttműködési megállapodás a Nagymarosi Szent Rókus Karitászcsoporttal

5_2020. (03. 16.) polgármesteri határozat- Városi Könyvtár és Művelődési Ház bezárása

4_2020. (03. 15.) polgármesteri határozat- Együttműködési megállapodás az Óvodával és a Bölcsödével

3_2020. (03. 15.) polgármesteri határozat- Bölcsőde és Óvoda bezárása, ügyelet biztosítása

2_2020. (03. 13.) polgármesteri határozat- Helyi Termelői Piac szüneteltetése

1_2020. (03. 11.) polgármesteri határozat- Március 15-én tartandó ünnepség, tájékoztató anyagok elkészítésének költségátcsoportosítása

18_2020 (02.25.)Kt határozat Rákóczi út_Király utca utáni szakasz_károk című vis maior pályázat _döntés módosítása

17_2020. (02.25.) K-t határozat_Az Önk. 2021-2023. évi középtávú terve

16_2020 (02.25.) Kt határozat Szennyíz pályázat

15_2020. (02.25) K-t_K-t Munkaterve

14_2020 (02.25.) K-t határozat Rendezvénynaptár elfogadása

13_2020(02.25.) K-t határozat Művelődési ház beszámolójának elfogadása

12_2020 (02.25.)K-t hjatározat Napirend

11_2020 (02.13.) Kt határozat SZMSZ elfogadása

10_2020 (02.13.) Kt határozat SZSZ elfogadása

9_2020 (02.13.) Kt határozat Napirend

8_2020 (01.30.) Kt határozat Vis maior miatt szerződésmódosítás

7_2020 (01.30.) Kt határozat Napirend

6_2020 (01.28.)K-t határozat Verőcei Rendőrörsőrsparancsnok kinevezésének véleményezése

5_2020 (01.28.) K-t határozat_ 2020. évi költségvetés főösszegének elfogadása

4_2020 (01.28.) K-t határozat Napirend

3_2020 (01. 21.)K-t határozat_ VéNégy

2_2020 (01.21.) Kt határozat a Kt rendes ülésének januári időpontjáról

1-2020 (01. 21.)K-t határozat_ Napirend 

A 2019. december 20-i közmeghallgatás határozatai