Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Bölcsőde

Mosoly Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Bölcsőde

A szolgálat Nagymaros, Verőce, Szokolya, Kismaros, Kóspallag településeken látja el a feladatait.

Az Intézmény feladatai:

 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás
 • családi bölcsőde működtetése.

Az intézményt bárki felkeresheti:

 • egyéni problémával
 • segítő szándékú bejelentéssel
 • segítségnyújtási ötlettel

Család- és gyermekjóléti Szolgáltatás:

Komplex szociális alapellátási forma, melynek célja a családok, egyének életvitelében beállt átmeneti, vagy időszakos krízis kezelése, enyhítése. A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez.

A családsegítők feladata:

 • tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról,
 • tanácsadás családtervezési, pszichológiai, életvezetési és mentálhigiénés kérdésekben, nevelési kérdésekben,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
 • más szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, közvetítés,
 • családi konfliktusokban közvetítés és segítségnyújtás, meditáció,
 • családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájuttatás szervezése,
 • prevenciós szabadidős foglalkozások, táborok szervezése,
 • ruha és bútoradományok közvetítése,
 • egészségkárosodással és egyéb egészségügyi problémákkal kapcsolatos ügyek intézése,
 • tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
 • csoportmunka hasonló problémával küzdő személyek segítésére.

A család és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehetők igénybe.

Klubjaink:

álláskeresési tréning: (folyamatosan 3 fő jelentkezése esetén)

Prevenciós programjaink (prevenciós napok, tábor) az iskolai szünetek alatt kerülnek megrendezésre.

Ügyfélfogadás:

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

8 – 11

8 – 12

8 – 11

8 – 12

8 – 16

12 – 15

12 – 16

 

Családsegítők:
Grósz Réka
Kovács Angéla
Legény Júlia

Intézményvezető:
Horváth Anikó

Székhely:
2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14.

Telefon:06-70/315-4014

e-mail: mosolykukacnagymaros.hu

Ügyfélfogadási helyeink és elérhetőségeink:

 • Verőce, Aradi u. 9. Tel/fax.: 06/20-2231264, 06/203813575
  · Kismaros, Kossuth L. út 5. Tel/fax.: 06/70-3740464
  · Szokolya, Lévai u. 5/c Tel/fax.: 06/70-3740464
  · Kóspallag, Deák F. u.1. Tel/fax.: 06/203813575

Családi bölcsőde

A gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkozást.

A családi bölcsőde 7 gyermeket tud ellátni. A hét minden napjára nyújt ellátást a dolgozó szülők gyermekei számára.

Jelentkezés: jelentkezési lap a gyermekjóléti szolgálat irodájában átvehető személyesen.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig, 7-17 óráig. A gyermekek ellátása 7.20-16.30-ig történik.

Kisgyermeknevelők:
Pitypang családi bölcsőde: Valentinné Burgermeister Nóra és Mesés Dóra

Telefon: Tel.: 06/20284 5742, 06/703154014