Református

 

A reformátusság története Nagymaroson

Egyházközségünk története egészen a reformáció koráig nyúlik vissza. A reformáció következtében az 1600-as évekre Nagymaroson nagy számban éltek reformátusok, jelentős gyülekezet alakult ki településünkön.
Azonban a pestisjárvány és a Rákóczi-szabadságharc következtében az 1700-as évek elejére mindössze 30 református család élt Nagymaroson, a Magyar u – Fő tér – Molnár u. által határolt területen.
A bajorországi svábok Nagymarosra történő betelepítésének következményeképpen növekedni kezdett a katolikus vallásúak száma, a reformátusok száma pedig lecsökkent. A reformáció utáni hosszú évtizedekben a mai római katolikus Szent Kereszt Felmagasztalása  templom szolgált a gyülekezet templomaként, később a 18. század végére felépült mai templomunk elődje 1798-ban a II. József nevével fémjelzett „türelmi rendeletnek” köszönhetően torony nélkül. A templom 1934-ben való átépítésekor kapta meg mai állapotát, Kós Károly tervei alapján.

 

A Nagymarosi Református Egyházközség élete ma

Gyülekezetünk folyamatos növekedés mutat mind lelkiekben, mind a gyülekezet létszámát illetően. Az egyháztagok száma folyamatosan növekszik, melyek között vannak megtért keresők, beköltöző családok, felnőtt keresztségben és konfirmációban részesülők és helyi református keresztyén családban felnevelkedettek egyaránt. Küldetésünk, hogy az Úr Jézus Krisztusról szóló örömhírt tudjuk átadni városunkban. Szeretettel és nyitott szívvel fogadunk mindenkit, aki betér hozzánk.

 

Hitéleti alkalmaink:

Istentiszteleteink időpontjai: Nagymaroson minden vasárnap de. 10 órakor a templomban
Szobon minden vasárnap de. ½ 9 órakor az Szobi Önkormányzat házasságkötő termében.

Heti rendszerességgel vehetünk részt gyülekezetünk állandó alkalmain, imaórán, bibliaórán.

Időszakos alkamaink között található evangelizációs, missziós kurzus és hitmélyítő, családi, közösségi alkalmaink egyaránt. Fontos célunk, hogy ne csak egy vasárnapi istentiszteleti közösség legyünk, hanem egy valódi élő közösség, egy tágabb értelemben vett család, ahogyan az ősegyházban az apostolok korára volt jellemző.

 

További információ:

www.facebook.com/reformatusnagymaros

 

Elérhetőségeink:

Levelezési cím: Nagymarosi Református Egyházközség
2626 Nagymaros, Váci út 19.

Telefonos elérhetőség: +36 20 946 5405
e-mail: nagymaros@reformatus.hu

Lelkész: Kéri Ákos Balázs