Református

A Református Templomról

A templom a 1798-ban épült, a Türelmi Rendelet miatt torony nélkül.
A torony a templom 1934-ben történt felújításakor épült, Kós Károly tervei alapján.

A reformátusság története Nagymaroson

A reformáció következtében az 1600-as évekre Nagymaroson nagy számban éltek reformátusok, jelentős református gyülekezet alakult ki.
Azonban a pestisjárvány és a Rákóczi-szabadságharc következtében az 1700-as évek elejére mindössze 30 református család élt Nagymaroson, a Magyar u – Fő tér – Molnár u. által határolt területen.
A bajorországi svábok Nagymarosra történő betelepítésének következményeképpen növekedni kezdett a katolikus vallásúak száma, a reformátusok száma pedig tovább csökkent.

A Református Gyülekezet élete ma

Gyülekezetünk most már eléggé kis létszámú, a lélekszám mintegy 110 fő.
Ebbe a létszámba beletartoznak szórványaink is, Zebegény 10 fő, Szob 30 fő egyházfenntartóval.

Hitéleti alkalmaink:

Istentiszteleteink időpontjai: Nagymaroson minden vasárnap de. 10 órakor a templomban
Szobon minden vasárnap de. ½ 9 órakor az Általános Iskolában

Ezen kívül heti rendszerességgel bibliaórát tartunk, havi rendszerességgel bibliaiskolát, imaórát, presbiteri bibliaórát.

Hitoktatást tartunk a gyülekezetben a nagymarosi Általános Iskola tanulói számára, valamint a zebegényi és szobi Általános Iskolákban.

Elérhetőségeink:

Levelezési cím: Nagymarosi Református Egyházközség
2626 Nagymaros, Váci út 19.

Telefonos elérhetőség: 06 30 638 47 08; (27) 350 482
e-mail: langilona@freemail.hu

Lelkész: Márkusné Láng Ilona
Lakcím: 2621 Verőce, Rákóczi u. 43.