Letölthető nyomtatványok

Kérjük a Lakosságot, hogy az engedélyeket legalább 5 munkanappal előbb adják le.

Nyilatkozat életvitelszerű ingatlanhasználatról

Telekadó adatbejelentés

Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezetségekről és jogokról

Kérelem adóigazolás adóhatósági bizonyítvány kiállításához

Építményadó adatbejelentés

Bejelentkezés változásbejelentés- adó

Átvezetési kérelem- adó

Adóbevallás az idegenforgalmi adóról

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM

Közterülethasználati kérelem kozteruletfelugyelet(kukac)nagymaros.hu-ra

Szálláshely adatszolgáltatás

Kút fennmaradási és üzemeltetési eng kérelem

Behajtási engedély kérelem kozteruletfelugyelet(kukac)nagymaros.hu

Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról_Telepengedély kiadására irányuló kérelem

Ebösszeíró adatlap_Nagymaros 2018

Kérelem_Bejelentés működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához

Kérelem_Bejelentés működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység megszüntetéséhez

Lakcímrendezési kérelem

Szálláshely megszűnésének bejelentése

Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem

Változás bejelentése szálláshely-szolgáltatók részére

Változásbejelentés_Adatváltozás (Székhelyváltozás, Statisztikai számjel, Üzlet elnevezése)

Kérelem települési támogatás, valamint lakásfenntartás támogatásához

Nyilatkozat alkalmi munkáról

Nyilatkozat egyedülállóságról

Nyilatkozat gyerektartásról

Formanyomtatvány_rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

Kérelem települési támogatás megállapításához