Előterjesztések 2020 és korábbiak

A polgármester 2020. évi  döntéseihez kapcsolódó előterjesztések:

Előterjesztés 2021. évi eseménynaptár 

Előterjesztés Adórendelet felülvizsgálata 

Előterjesztés kerékpárút karbantartási szerződés 

Előterjesztés kerékpárút karbantartás vállalkozói szerződés hosszabbítása 

Előterjesztés igazgatási szünet 

Előterjesztés feladatellátási szerződés átmeneti módosítása 

Előterjesztés Egészségház műszaki ellenőr

Előterjesztés Cédrus működési támogatás 

Előterjesztés Bursa Hungarica 

Előterjesztés beszerzési szabályzat 

Előterjesztés adórendelet módosítása

A Képviselő-testület 2020. szeptember 29-én tartandó rendes ülésének napirendi pontjai a következők:

1. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_lejárt határidejű határozatok

2. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Gazdasági Program

3. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Helyi adó beszámoló

4. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_első féléves beszámoló

4. napirendi pont_Költségvetés  20200929

5. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Maros Kft ügyvezetővel kapcs. döntések

6. napirendi pont_Döbrössy Mihályné beszámolója

7. napirendi pont_Előterjesztés Bursa 2021 csatlakozás

7. napirendi pont_5_palyazati_kiiras_a_2021

7.napirendi pont_6_palyazati_kiiras_b_2021

7. napirendi pont_palyazati_urlap_a_2021

7. napirendi pont_palyazati_urlap_b_2021

7. napirendi pont_Ütemterv

8. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Védőnői Szolgálat 2019. évi beszámolója

8. napirendi pont_Éves beszámoló 2019.évről

9. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Gondozási Központ 2019. évi beszámolója

9. napirendi pont_Gondozási Központ_Szakmai beszámoló 2019. (fedőlap)

9. napirendi pont_Gondozási Központ_Szakmai beszámoló 2019_

10. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Mosoly Bölcsőde 2019. évi beszámolója

10. napirendi pont_Beszámoló_Mosoly

11. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Mátyás mérlegbeszámoló

11. napirendi pont_Mátyás Étkezede_2019 éves beszámoló

12. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Maros mérlegbeszámoló

12. napirendi pont_Maros NKft._ kiegm.

12. napirendi pont_Maros Nkft._ mérlegeredmény

12. napirendi pont_Maros Nonprofit Kft. borító

12. napirendi pont_Maros Nonptofit Kft_ elfogadó jk

14. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_OTP hitelekről

15. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Strand többletköltség

16. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Döntés a Nagymarosi Sportegyesület támogatásáról

16. napirendi pont_Sportegyesület támogatási kérelem

17. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Döntés a Nagymarosi Polgárőrség támogatására

18. napirendi pont_ELŐTERJESZTÉS_Döntés a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltók támogatására

18. napirendi pont_ÖTE Támogatási kérelem

19. napirendi pont_Előterjesztés_Kerékpárút többlet költség

20. napirendi pont_Előterjesztés_Elsővölgy vis maior

20. napirendi pont_összefűzött PDF óvodai suvadás 2020 06 VIS

A Képviselő-testület 2020. augusztus 31-én tartandó ülésének előterjesztései:

1-es előterjesztés térítési díjak

2-es előterjesztés Lakossági fórum

A Képviselő-testület 2020. augusztus 26-án tartandó ülésének előterjesztései:

ELŐTERJESZTÉS 1 Mátyás Étkezde ügyvezetője

ELŐTERJESZTÉS 2 -Maros Nonprofit Kft ügyvezetője

A Képviselő-testület 2020. július 31-én tartandó ülésének előterjesztései:

Előterjesztés 1 Családbarát munkahely pályázat

Előterjesztés 2 Közművelődési pályázat

A Képviselő-testület 2020. július 28-án tartandó ülésének előterjesztései:

1. Maros Kft Felügyelőbizottsága előterjesztés

2. Mátyás Étkezde felügyelőbizottsága előterjesztés

3. Iskolaorvosi szerződés előterjesztés

4. Gyermekorvosi praxisjog átadása előterjesztés

5. Tájház pályázat előterjesztés

6. Háztartási szennyvíz pályázat eredményhirdetése előterjesztés

7. Óvodavezetői pályázat előterjesztés

8. Foglalkozás egészségügyi szerződés felmondása előterjesztés

9. Regionális piacok pályázuat eredményhirdetés előterjesztés

10. grevesmühleni vendégek fogadása előterjesztés

+1 Védőnői társulás előterjesztés

A Képviselő-testület 2020. július 6-án tartandó ülésének előterjesztései:

előterjesztés 1 zárszámadás

előterjesztés 2

előterjesztés 3 rendőrségi körzeti megbízott

előterjesztés 4

előterjesztés 5

előterjesztés 6

előterjesztés 7

A Képviselő-testület 2020. június 30-án tartandó  ülésének előterjesztése:

előterjesztés 1. fizető parkolási rendelet módosítása

A Képviselő-testület 2020. június 29-én tartandó  ülésének előterjesztése:

előterjesztés 2020 06 29 lakossági fórum

Veszélyhelyzet

Rákóczi út felújítása, műszaki ellenőr megbízása 

Nem közművel gyűjtött szennyvíz begyűjtésére pályázati kiírás 

Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz pályázat eredménytelensége 

Mosoly családi bölcsi udvar burkolatcsere 

Kerékpárút karbantartás szerződés Magyar Közúttal

Fehérhegy utca 14 árverése 

Egészségház felújítása, műszaki ellenőr

A Képviselő-testület 2020. február 25-én tartandó rendes ülésének napirendi pontjai a következők:

2_Művház előterjesztés

3_rendezvénynaptár előterjesztés

4_munkaterv 2020 előterjesztés

5_pályázati felhívás szennyvíz előterjesztés

6_civil rendelet módosítás előterjesztés

7_ktgv előterjesztés

8_középtáv előterjesztés

9_előterjesztés gyermekorvosi praxisjog

Képviselő-testület 2020. február 13. napján megtartott ülés előterjesztései

Előterjesztés SZMSZ elfogadásáról

Képviselő-testület 2020. január 30. napján megtartott ülés előterjesztése

Előterjesztés vis maior esemény miatt vállalkozi szerződésmódosítás

Képviselő-testület 2020. január 28. napján megtartott ülés előterjesztései:

Előterjesztés 1 20200128

Előterjesztés 2 20200128

Képviselő-testület 2020. január 21. napján megtartott ülés előterjesztései

Előterjesztés 1 20200121

Előterjesztés 2 202001211

2018.06.18 rendkívüli KT ülés

2018 06 18 1 ET

2018 06 18 2 ET