Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: (06) 27-595-100 vagy (06) 27-595-112

Ügyfélszolgálat
Tel: (27) 595-100

Polgármester
Heinczinger Balázs
E-mail: polgarmester@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-112

Stratégiai referens
Dr. Szénásy Andrea
E-mail: szenasy.andrea@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-112

Alpolgármester
Hadi Tamás
E-mail: alpolgarmester@nagymaros.hu
Tel: (70) 932-5844

Jegyző
Lindmayer Eszter
E-mail: jegyzo@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-114 (titkárság)

Jegyzői referens
Czirbusz Katalin
E-mail: czirbusz.katalin@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-114 (titkárság)

Titkárság, iktatás
Gubacsi Gabriella
E-mail: gubacsi.gabriella@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-114

Kommunikációs munkatárs
Papp Noémi
E-mail: papp.noemi@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-100

Anyakönyvvezető, hatósági ügyintéző
Valentin Annabella
(anyakönyvvezetés, birtokvédelmi ügyek,  kereskedelmi üzletek, szálláshely-szolgáltatás bejelentésével, rendezvény engedélyezésével kapcsolatos ügyek)
E-mail: valentin.bella@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-107

Szociális és hagyatéki ügyintéző
Török Erika
(pénzbeni és természetbeni szociális ellátások, hagyatéki ügyek, hagyatéki leltár felvétel)
E-mail: torok.erika@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-107

Személyügyi ügyintéző
Budáné Vadkerti Márta
E-mail: vadkerti.marta@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-100/122 mellék

Gazdasági vezető
Szkolnikovics Szilvia
E-mail: szkolnikovics.szilvia@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-116

Gazdálkodási Osztály
Maurer Mihályné pénztáros Tel: (27) 595-115
Pukli Viktória pénzügyi ügyintéző Tel: (27) 595-100/116 mellék
Varga-Zeit Adrienn gazdasági ügyintéző Tel: (27) 595-100/123 mellék
Nagy Tímea gazdasági ügyintéző Tel: (27) 595-100/123 mellék
Barta Adrienn gazdasági ügyintéző (27) 595-100/123 mellék
Zsirai Orsolya gazdasági ügyintéző (27) 595-115
E-mail: penzugy@nagymaros.hu

Adócsoport
Budáné Vadkerti Márta (gépjárműadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi adó, ügyfélszolgálat)
Róth Andrea (építményadó, telekadó,  közigazgatási bírságok behajtása)
File Zsuzsanna (iparűzési adó, vízi járművek adója, adó- és értékbizonyítvány)
E-mail: ado@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-100, 595-108

Közterület-felügyelő
Kulcsár Fanny
E-mail: kozteruletfelugyelet@nagymaros.hu
Mobil: (20) 231 1455
(közterületek ellenőrzése, engedély nélküli használat megtiltása, helyszíni bírságok kiszabása engedély nélküli közterület-használat és közlekedési szabályszegés esetén, termelői piac felügyelete)

Városfejlesztési Osztály

Városfejlesztési osztályvezető
Niedermüller Ervin
E-mail: niedermuller.ervin@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-109
Mobil: (70) 338-0153

Városüzemeltetési ügyintéző
Varga Máté
(önkormányzati ingatlanok ügyei, városüzemeltetési feladatok, közterület-használat engedélyezése, környezetvédelmi ügyek, vezetékjogi ügyek, önkormányzati ingatlanok felújítási, javítási ügyei)
E-mail: varosuzemeltetes@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-109

Tölgyes Ildikó
(városüzemeltetési feladatok, címigazolások, kutak fennmaradási és engedélyezési ügyei)
Tel: (27) 595-110

Pályázati ügyintéző
Dobra Viktória
(pályázatok adminisztratív feladatainak ellátása, projekt menedzsment feladatokban közreműködés)
Tel: (27) 595-110

Főépítész:
Varga Csaba
E-mail: varosuzemeltetes@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-109 (ügyfélfogadás minden csütörtökön).