Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: (06) 27-595-100 vagy (06) 27-595-112

Ügyfélszolgálat
Tel: (27) 595-100

Polgármester
Heinczinger Balázs
E-mail: polgarmesterkukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-112

Polgármesteri titkár
Russói László
E-mail: russoi.laszlokukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-112

Stratégiai referens
Dr. Szénásy Andrea
E-mail: szenasy.andreakukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-112

Alpolgármester
Hadi Tamás
E-mail: alpolgarmesterkukacnagymaros.hu
Tel: (70) 932-5844

Jegyző
Lindmayer Eszter
E-mail: jegyzokukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-114 (titkárság)

Jegyzői referens
Czirbusz Katalin
E-mail: czirbusz.katalinkukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-114 (titkárság)

Titkárság, iktatás
Gubacsi Gabriella
E-mail: gubacsi.gabriellakukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-114

Kommunikációs munkatárs
Papp Noémi
E-mail: papp.noemikukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-100

Anyakönyvvezető, hatósági ügyintéző
Valentin Annabella
(anyakönyvvezetés, birtokvédelmi ügyek,  kereskedelmi üzletek, szálláshely-szolgáltatás bejelentésével, rendezvény engedélyezésével kapcsolatos ügyek)
E-mail: valentin.bellakukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-107

Szociális és hagyatéki ügyintéző
Török Erika
(pénzbeni és természetbeni szociális ellátások, hagyatéki ügyek, hagyatéki leltár felvétel)
E-mail: torok.erikakukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-107

Pénzügyi Osztályvezető

Prokop Noémi Tel:(27) 595-108

Leitnerné Párkány Ildikó (bér-és munkaügyi ügyintéző)

Gazdálkodási Osztály
Maurer Mihályné pénztáros Tel: (27) 595-115
Pukli Viktória pénzügyi ügyintéző Tel: (27) 595-100/116 mellék
Varga-Zeit Adrienn gazdasági ügyintéző Tel: (27) 595-100/123 mellék
Barta Adrienn gazdasági ügyintéző (27) 595-100/123 mellék
Zsirai Orsolya gazdasági ügyintéző (27) 595-115
E-mail: penzugykukacnagymaros.hu

Adócsoport
Róth Andrea (építményadó, telekadó,  közigazgatási bírságok behajtása)

Iván Emília Ilona (adóügyintéző)
E-mail: adokukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-100, 595-108

Közterület-felügyelő
Kulcsár Fanny
E-mail: kozteruletfelugyeletkukacnagymaros.hu
Mobil: (20) 231 1455
(közterületek ellenőrzése, engedély nélküli használat megtiltása, helyszíni bírságok kiszabása engedély nélküli közterület-használat és közlekedési szabályszegés esetén, termelői piac felügyelete)

Városfejlesztési Osztály

Városüzemeltetési ügyintéző

Moórné Horváth Beatrix

Vajsz Csaba

E-mail: varosuzemelteteskukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-109

Tölgyes Ildikó
(városüzemeltetési feladatok, címigazolások, kutak fennmaradási és engedélyezési ügyei)
Tel: (27) 595-110

Pályázati ügyintéző
Dobra Viktória
(pályázatok adminisztratív feladatainak ellátása, projekt menedzsment feladatokban közreműködés)
Tel: (27) 595-110

Főépítész:
Varga Csaba
E-mail: varosuzemelteteskukacnagymaros.hu
Tel: (27) 595-109 (ügyfélfogadás minden csütörtökön)