Polgárváros királyi panorámával

Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

2010-05-19

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefon: (06) 27-595-100
Fax: (06) 27-354-245

Ügyfélszolgálat:
Telefon: (27) 595-100

Polgármester
Petrovics László
E-mail: polgarmester@nagymaros.hu
Telefon: (27) 595-118 (titkárság)

Alpolgármester
Mándliné Szabó Katalin
E-mail: konyvtar@nagymaros.hu
Tel: (30) 398 18 47

Jegyző
dr. Horváth Béla
E-mail: jegyzo@nagymaros.hu
Telefon: (27) 595-118 (titkárság)

Titkárság, iktatás:
Gubacsi Gabriella
Tel:(27) 595-118
email: gubacsi.gabriella@nagymaros.hu

Stratégiai referens:
Jórász-Nagy Eszter
Tel: (27) 595-114
e-mail: nagy.eszter@nagymaros.hu

Kommunikációs munkatárs:
Papp Noémi
Tel: (27) 595-114
e-mail: papp.noemi@nagymaros.hu

Képviselő-testületi, bizottsági ügyintéző:
Sárog Tiborné
tel: (27) 595 112
e-mail: titkarsagpm@nagymaros.hu

Anyakönyvvezető, hatósági ügyintéző:
Valentin Annabella
(anyakönyvvezetés, birtokvédelmi ügyek,  kereskedelmi üzletek, szálláshely-szolgáltatás bejelentésével, rendezvény engedélyezésével kapcsolatos ügyek)
E-mail: valentin.bella@nagymaros.hu
Tel: (27)595-107

Szociális és hagyatéki ügyintéző:
Török Erika
(pénzbeni és természetbeni szociális ellátások, hagyatéki ügyek, hagyatéki leltár felvétel)
E-mail: torok.erika@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-107

Személyügyi ügyintéző:
Mozgáné Halápi Gabriella
E-mail: halapi.gabriella@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-100/122 mellék

Gazdasági vezető:
Szkolnikovics Szilvia
E-mail: szkolnikovics.szilvia@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-116

Gazdálkodási Osztály
Maurer Mihályné pénztáros Tel: (27) 595-115
Pukli Viktória pénzügyi ügyintéző Tel: (27) 595-100/116 mellék
Zeit Adrienn gazdasági ügyintéző Tel: (27) 595-100/123 mellék
Nagy Tímea gazdasági ügyintéző Tel: (27) 595-100/123 mellék
Barta Adrienn gazdasági ügyintéző (27) 595-100/123 mellék
Zsirai Orsolya gazdasági ügyintéző (27) 595-115
E-mail: penzugy@nagymaros.hu

Adócsoport
Budáné Vadkerti Márta (gépjárműadó, talajterhelési díj, idegenforgalmi adó, ügyfélszolgálat)
Róth Andrea (építményadó, telekadó,  közigazgatási bírságok behajtása)
File Zsuzsanna (iparűzési adó, vízi járművek adója, adó- és értékbizonyítvány)
E-mail: ado@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-100, 595-108

Közterület-felügyelő:
Mester Péter
Tel:(27) 595-100
Mobil: (20) 503-8809
e-mail: kozteruletfelugyelet@nagymaros.hu
(közterületek ellenőrzése, engedély nélküli használat megtiltása, helyszíni bírságok kiszabása engedély nélküli közterület-használat és közlekedési szabályszegés esetén, termelői piac felügyelete)

Városfejlesztési Osztály

Városfejlesztési osztályvezető:
Niedermüller Ervin
Tel: (27) 595-110; (70)338 0153
E-mail: niedermuller.ervin@nagymaros.hu

Városüzemeltetési ügyintéző
Varga Máté
(önkormányzati ingatlanok ügyei, városüzemeltetési feladatok, közterület-használat engedélyezése, környezetvédelmi ügyek, vezetékjogi ügyek, önkormányzati ingatlanok felújítási, javítási ügyei)
E-mail: varosuzemeltetes@nagymaros.hu
Tel: (27) 595 109

Tölgyes Ildikó

Tel: (27) 595-110 (városüzemeltetési feladatok, címigazolások, kutak fennmaradási és engedélyezési ügyei)

Pályázati ügyintéző:
Dobra Viktória
Tel: (27) 595-110
(pályázatok adminisztratív feladatainak ellátása, projekt menedzsment feladatokban közreműködés)

Főépítész:
Varga Csaba
E-mail: foepitesz@nagymaros.hu
Tel: (27) 595-109 (ügyfélfogadás minden csütörtökön).

Last modified: 2019-08-12

A hozzászólás jelenleg zárva.