14/2013. (I. 29.) számú határozata – Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez kapcsolódó döntéshozatal

A Képviselő-testület nem ért egyet Szomráky Pál képviselő Művelődési Házban felmerülő megbízási díjak (pl. karnagyok) átcsoportosítására vonatkozó indítványával.
 
 
 
K.m.f.
                          
 
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző