15/2013. (I. 29.) számú határozata – Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez kapcsolódó döntéshozatal

A Képviselő-testület nem ért egyet Szomráky Pál képviselő képviselői tiszteletdíjak 10 %-os mértékű csökkentésére vonatkozó indítványával.
 
 
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester, Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző