Civil pályázat kiírásáról tájékoztató

Tájékoztató a helyi civil szervezetek támogatására a 2024. évi pályázat kiírásáról

 

Tisztelt Helyi Civil Szervezetek!

 

Ezennel tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2019. (III.4.) számú rendelete alapján (a továbbiakban: Rendelet) pályázat kiírásáról döntött a helyi civil szervezetek számára.

A pályázat benyújtható: a ”Támogatási Kérelem Űrlap” nyomtatvány kitöltésével (a Rendelet 1. számú melléklete) , majd beküldésével Nagymaros Polgármesteri Hivatala  2626 Nagymaros, Fő tér 5. címre postai úton  Dr. Bencze Ildikó stratégiai referens részére  2024. április 30. napjáig, kizárólag postai úton vagy személyesen,  zárt borítékban!

A nyomtatvány letölthető a www.nagymaros.hu honlapról:

Támogatási kérelem űrlap 2024

A borítékon kérjük feltüntetni, hogy: „Civil Pályázat 2024.”

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó adatai (neve, székhelye)
  • a bejegyzési okirat számát (be nem jegyzett szervezet esetén a működését igazoló elnöki/képviselői nyilatkozatot)
  • azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben ellátott, el kíván látni,
  • a pályázatban megjelölt tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, az Önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését
  • a felelős személy megnevezését, elérhetőségeit,
  • a tevékenység által érintett nagymarosi lakosok számát, ennek hiányában egyéb, a tevékenységet jellemző mérhető mutatószámot.

Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség a Rendeletben foglaltak szerint.

A pályázaton elnyert összeggel a Rendeletben szereplő tartalommal, feltételekkel 2025. január 31-ig el kell számolni.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat az Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetesen véleményezi és a beadási határidőt követően soron következő rendes képviselő-testületi ülésen döntésre előterjeszti a Képviselő-testület számára.

A pályázat eredményéről való értesítés módja: Képviselő-testületi határozat megküldésével, postai úton.

Nagymaros, 2024. április 5.

 

Heinczinger Balázs s.k.  

polgármester