13/2013. (I. 29.) számú határozata – Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez kapcsolódó döntéshozatal

A Képviselő-testület nem ért egyet Szomráky Pál képviselő Hősök könyve és a Nagymarosi Krónika vezetéséért megállapított megbízási díj előirányzata törlésére vonatkozó indítványával.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző