102/2013. (V. 27.) számú határozata – Király u. 15. szám alatti önkormányzati lakás megvásárlására vonatkozó kérelem tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
102/2013. (V. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló nagymarosi 1307/A/2 helyrajzi számú, társasházi lakás megjelölésű, természetben a Nagymaros Király u. 15. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó bérlői kérelmet megismerte.
 
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a bérlői kérelemről való döntést elnapolja a bérlők állami támogatás igénybevétele lehetősége tisztázásáig.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.      
polgármester                                                
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. május 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző