103/2013. (V. 27.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
103/2013. (V. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkaköre betöltésére kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatban egyik határozati javaslatot sem fogadta el, intézményvezetői megbízást nem ad.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. május 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző