Polgárváros királyi panorámával

101/2013. (V. 27.) számú határozata – Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetése I. negyedévi végrehajtásáról

2013-06-19

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
101/2013. (V. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés I. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. május 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2013-06-19

A hozzászólás jelenleg zárva.