210/2013. (X. 28.) számú határozat – Zöldfa utcai közvilágítás bővítés

 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

210/2013. (X. 28.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a Zöldfa utcában a Vasút utca és a vasút közötti részen közvilágítás bővítésére, a vasút alatti átjáró kivilágításával kapcsolatos kérelemre úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetés tervezetébe kéri betervezni a bővítés, kiépítés költségeit, melyre árajánlat beszerzését kéri.
 
 
Határidő: 2014. január 15.
Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                  polgármester                                                                           jegyző