211/2013. (X. 28.) számú határozat – Szálloda utcai lakás ideiglenes szükséglakásként történő használatba adása

 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

211/2013. (X. 28.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Szálloda utcai ikerházak közül a 8. szám alatti ingatlan egyik lakásából lezárással egy szoba, konyha, fürdőszoba helyiségek használatba adását Fazekas Ferenc (Nagymaros, Mainzi u. 6.) részére szükséglakásként, térítésmentesen, az árvíz miatt lakhatatlanná vált lakása bontása és újjáépítése időtartamára.
 
Szükségesnek tartja legalább a felmerülő elektromos fűtés költsége megtérítését a kérelmező és a Katolikus Karitász felajánlása alapján közös teherviselésben.
 
Felkéri továbbá a polgármestert, mielőbb kezdeményezze az érintett cselekvőképességet korlátozó gondokság alá helyezése iránti eljárás megindítását.
 
 
Határidő: 2013. november 5.
Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

                  polgármester                                                                           jegyző