209/2013. (X. 28.) számú határozat – Nagymarosi Borbarátok Köre MVH pályázata benyújtásának elvi támogatása

 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

209/2013. (X. 28.) számú határozata

 

 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Borbarátok Köre MVH pályázatának benyújtását, ahhoz felújítandó helyszínként a Nyár u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázat biztosítékként történő felajánlását, továbbá az egyesület által felvételre kerülő támogatásmegelőlegező hitel kamatköltségének átvállalását elviekben támogatja.
 
A végleges döntést valamennyi pályázati feltétel ismeretében, a pályázat teljes tartalmú összeállítását követően hozza meg.
 
 
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: polgármester
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                  polgármester                                                                           jegyző