Zártkertek művelésből kivonása

Értesítem a zártkertként nyilvántartott ingatlanok tulajdonosait, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A. § (1) bekezdése szerint a tulajdonos 2017. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. 

A törvény végrehajtására kiadott 67/2015. (X. 30.) FM rendelettel módosított 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 50/A. §-a szerint a kérelmet a járási hivatalhoz (földhivatalhoz) kell benyújtani az előírt nyomtatványon. A rendelet november 30-án lép hatályba, a kérelmeket azt követően lehet benyújtani. A nyomtatvány a foldhivatal.hu honlapról illetve itt is letölthető.
Az eljárásért a földhivatalnál nem kell díjat fizetni.
A művelésből kivett terület esetében így már nem kell alkalmazni a Földforgalmi törvényben előírt elővásárlásra jogosultakkal történő közlésre irányuló eljárást (hirdetmény, hatósági jóváhagyás).

Javaslom minden érintettnek, hogy mielőbb nyújtsa be a kérelmét.

Dr. Horváth Béla
jegyző