178/2015. (XI. 2.) számú határozat – Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

178/2015. (XI. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendeletet a következő módosításokkal fogadja el:

1.    Az 1. § (7) bekezdését törli.

2.    A jogosultsági összeghatárt az 1. § (4) bekezdésében az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 150 %-ában állapítja meg.

  

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 3.

 

Dr. Horváth Béla jegyző