179/2015. (XI. 9.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

179/2015. (XI. 9.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Nagymaros árvízi védvonal kiépítése projekt eszközbeszerzése közbeszerzési eljárásában döntéshozatal

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 10.

 

Dr. Horváth Béla jegyző