172/2010. (X. 28.) számú határozata – Napirend elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
172/2010. (X. 28.) számú határozata

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. Közmeghallgatás értékelése (szóbeli)
3. Kittenberger Kálmán Általános- és Művészeti Iskola beszámolója a 2009/2010. tanévről, 2010/2011-es tervek
4. Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója a 2009/2010. tanévről, 2010/2011-es tervek
5. Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2009/2010. tanévről, 2010/2011-es tervek
6. Bizottságok megalakítása
7. Képviselői tiszteletdíjak megállapításáról szóló rendelet elfogadása
8. Napköziotthonos Konyha vezetői munkaköre betöltésére pályázat kiírása
9. Aljegyző munkakör betöltésére pályázat kiírása

Egyebek: vagyonnyilatkozat-nyomtatványok átadása

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 29.