212/2013. (X. 28.) számú határozat – Váci út 21. szám alatti ingatlanban képzőművészeti galéria és kávézó működtetésére vonatkozó pályázati felhívás kiírására

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

212/2013. (X. 28.) számú határozata

 

 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 1856 helyrajzi számú, 246 m2 földszinti és 42 m2 pince szintű hasznos alapterületű, természetben a Nagymaros, Váci út 21. alatti ingatlanban képzőművészeti galéria és kávézó működtetésére vonatkozó pályázati felhívást a következő kiegészítésekkel fogadja el:
1.      A jogszabályi hivatkozás a bevezetőben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénnyel, egészül ki, valamint az önkormányzati rendeleti hivatkozás az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2013. (III. 26.) önkormányzati rendeletre módosul.
2.      A pályázathoz csatolandó melléklet legyen a pályázó nyilatkozata kaució esetleges vállalásáról, és annak mértékéről, továbbá az üzemeltetés megkezdése időpontjáról.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a felhívást az önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Nagymaros című lap novemberi számában tegye közzé.
 
 
Határidő: 2013. november 4.
Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport.
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                  polgármester                                                                           jegyző