213/2013. (X. 28.) számú határozat – Gyermekjóléti és családsegítő feladat ellátására létrejött társulási megállapodás felülvizsgálata

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

213/2013. (X. 28.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés ellátására 2006. január 2-án létrejött társulási megállapodás módosított-felülvizsgált tervezetét azzal a módosítással is elfogadja, hogy a társult feladatellátást kizárólag Verőce Önkormányzatával látja el 2013. november 1. napjától.
 
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és felkéri a Magyar Államkincstár részére való megküldésére.
 
 
Határidő: 2013. november 4.
Felelős: polgármester
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                       

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                                                  polgármester                                                                           jegyző