206/2013. (X. 28.) számú határozat – Parkolóhely megváltás fizetésével kapcsolatban benyújtott kérelemről döntés

 

 


Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

206/2013. (X. 28.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület Greff Istvánné tulajdonos kérelmére sem a Magyar u. 26. szám alatti ingatlanon 2011-ben megnyílt kereskedelmi üzlet gépjármű elhelyezési kötelezettsége pénzbeni megváltására létrejött megállapodást, sem a 3/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendeletet nem kívánja módosítani, a megváltási összeg elengedésére nincs lehetőség.
 
Felkéri a polgármestert a kérelmező értesítésére.
 
 
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: polgármester
 
 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

                  polgármester                                                                           jegyző