205/2013. (X. 28.) számú határozat – A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatos módosító indítványokról döntés

 

 


Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

205/2013. (X. 28.) számú határozata

 

 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezettel kapcsolatban felmerült alábbi módosító indítványokat fogadta el:
1.      A 4. § i) pontjában a települési szilárd hulladék helyébe hulladék lép,
2.      a 4. § h) pontjában a cigaretta csikk kiegészül az egyéb hulladék szövegrésszel,
3.      a 9. § a) pontjában a belterületi közterület közterületre módosul,
 

 

A 12. § törlésére vonatkozó indítványt nem fogadja el.
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                  polgármester                                                                           jegyző