207/2013. (X. 28.) számú határozat – A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezettel kapcsolatos módosító indítványokról döntés

 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

207/2013. (X. 28.) számú határozata

 

 
 
A Képviselő-testület a közterület-használat rendjéről szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezettel kapcsolatos következő módosító indítványt elfogadja:
– A Rendelet 14. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„e) a helyi termelői piacon a nagymarosi lakóhellyel rendelkező nyugdíjas kistermelő által elfoglalt legfeljebb 2 m2 terület.”
 
A téli nyitvatartási időben a helypénz egységesen és nem terület alapon történő szedésére vonatkozó indítványt nem fogadja el.
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                  polgármester                                                                           jegyző