201/2013. (X. 28.) számú határozat Napközi Otthonos Óvoda beszámolójának elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

201/2013. (X. 28.) számú határozata

 

 
 
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda 2012/2013. évi tanévről szóló beszámolóját és a 2013/2014. tanévre vonatkozó terveit megismerte és elfogadja.
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                  polgármester                                                                           jegyző