199/2013. (X. 28.) számú határozat

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
199/2013. (X. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a meghívóban szereplő 13. napirendi pontot – Váci út 21. szám alatti képzőművészeti galéria és kávézó bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról döntés – nyílt ülés keretében kívánja tárgyalni.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
                  polgármester                                                                           jegyző