202/2013. (X. 28.) számú határozata – Gondozási Központ módosított alapellátási szakmai programjának jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
202/2013. (X. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gondozási Központ formai okok és jogszabályi változások miatt módosított alapellátási szakmai programját jóváhagyja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
                  polgármester                                                                           jegyző