MAGYAR KULTÚRA NAPJA- Január 22.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc a hagyomány szerint ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.

„Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában” – vallja ifj. Fasang Árpád zongoraművész, ennek a napnak megálmodója.

Ezer év alatt valóban sokkal gazdagítottuk Európát, ezeréves államiságunkkal, Árpád-házi szentjeinkkel, népzenénkkel és népi kultúránkkal, mely felismerhetővé tesz bennünket. Nyelvünkkel, mely egyedülálló, líránkkal, mely páratlanul gazdag, Nobel-díjasainkkal, tudósainkkal, művészeinkkel, sportolóinkkal, küzdeni tudásunkkal és megmaradásunkkal.

Legyünk büszkék mindannyian arra, hogy van tiszta forrásunk, ahonnan meríteni tudunk, és ez nem más, mint a kultúránk. Kodály Zoltán intése mindannyiunk számára megszívlelendő: „Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű.”