203/2013. (X. 28.) számú határozat – Gondozási Központban nyugdíjazás miatti felmentési idő alatti párhuzamos foglalkoztatáshoz hozzájárulás

 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

203/2013. (X. 28.) számú határozata

 

 
 
A Képviselő-testület a Gondozási Központban nyugdíjba vonuló gondozónő felmentési idejét december 1-től kéri kezdeni, és annak teljes időtartamára javasolja munkavégzés alóli mentesítését, egyúttal helyettes alkalmazását (párhuzamos foglalkoztatását) engedélyezi.
 
Ennek 1 435 200 Ft összegű bérköltségét a 2014. évi költségvetés tervezésekor kéri figyelembe venni.
 
 
Határidő: 2013. december 31., ill. 2014. január 31.
Felelős: intézményvezető, gazdasági vezető
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

                  polgármester                                                                           jegyző