204/2013. (X. 28.) számú határozat- 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

204/2013. (X. 28.) számú határozata

 

 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2014. belső ellenőrzési tervét a következő témák ellenőrzését kérve fogadja el, fenntartva korábbi döntését, miszerint témánként 4 revizori napot finanszíroz:
1. Kötelezettség vállalás rendjének ellenőrzése
2. Munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése
 
Felkéri a polgármestert a terv belső ellenőrök részére történő megküldésére.
 
 
Határidő: 2013. november 15.
Felelős: polgármester
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                  polgármester                                                                           jegyző