215/2013. (X. 28.) számú határozat – Gondozási Központ térítési díj tartozás elengedése iránti kérelem elbírálása

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

215/2013. (X. 28.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület megismerte a Gondozási Központ ellátottjai, Radics László és Radics Lászlóné méltányossági kérelmét, és úgy dönt, hogy a kérelmezők felhalmozott 59 000 Ft összegű szociális étkezési térítési díj tartozását elengedi, amennyiben kérelmezők 100 óra közérdekű önkéntes tevékenységet végeznek az önkormányzat területén.
 
 
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: jegyző, intézményvezető.
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                  polgármester                                                                           jegyző