214/2013. (X. 28.) számú határozat – 2014. évi költségvetési koncepció


Nagymaros Város Önkormányzata
 

Képviselő-testületének

 

214/2013. (X. 28.) számú határozata

 

 
 
A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadását a soron következő ülésére napolja, felkérve a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot előzetes javaslata kialakítására.
 
 
Határidő: 2013. november 25.
Felelős: GVB elnöke, gazdasági vezető
 
 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                  polgármester                                                                           jegyző