216/2013. (X. 28.) számú határozat – Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

216/2013. (X. 28.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület Kristóf Éva 2626 Nagymaros, Diófa u. 35. szám alatti lakos gyermeke részére 50 % étkezési térítési díjtámogatást állapít meg 2013. október 1-től 2014. június 30-ig.
 
 
Határidő: 2013. október 29.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: hatósági csoport
 
 
 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 
 

Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

                  polgármester                                                                           jegyző