99/2015. (V. 26.) számú határozat – Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására pályázat benyújtása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

99/2015. (V. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el a nemzeti fejlesztési miniszter által kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt pályázati kiírásra.

A pályázatot a Nagymaros és Visegrád között üzemelő közforgalmú, közútpótló kompátkelés támogatására nyújtja be.

A tervezett beruházás (felújítási munkálatok) költségkalkuláció szerinti nettó 24 591 990 Ft összegének 30 %-át, 7 377 597 Ft-ot saját forrásként, az átkelést üzemeltető Atlantis-Visegrád Club Kft. kötelezettségvállaló nyilatkozata alapján biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő: 2015. június 1.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző