100/2015. (V. 26.) számú határozat – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

100/2015. (V. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület egyetért pályázat benyújtásával a Belügyminiszter által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra, belterületi út felújítására, egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújítására, óvodai, iskolai és utánpótlás sport új sportlétesítmény létrehozására.

 

A pályázat pontos céljait rendkívüli ülésén, az előkészítést követően határozza meg.

 

 

Határidő: 2015. június 8.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző