98/2015. (V. 26.) számú határozat – Az önkormányzat 2014. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

98/2015. (V. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelettel kapcsolatban a következő módosító indítványt fogadja el:

A rendelet 2. §-ában a kiadások főösszegét az elírást javítva 1 383 976 e Ft összegre módosítja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

                         

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző