99/2013. (V. 27.) számú határozata – Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program és Házirend módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
99/2013. (V. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi intézményvezetője által az intézmény szervezetében és feladatellátásában bekövetkezett változásoknak megfelelően átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatot, szakmai programokat, házirendet jóváhagyja.
 
Utasítja az intézményvezetőt a működési engedély kérelem benyújtására.
 
 
Határidő:2013. június 15.
Felelős: intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. május 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző