100/2013. (V. 27.) számú határozata – Háziorvosi ügyelet önkormányzati finanszírozása módosításáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
100/2013. (V. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a háziorvosi ügyeleti ellátásban részt vevő két nagymarosi háziorvos díjazását 2013. május 1. napjától hétköznapi készenlét esetében 20 000 Ft/nap összegre, hétvégi ügyelet esetén 40 000 Ft/nap összegre emeli.
 
Elrendeli az önkormányzati dologi előirányzatok átcsoportosításával az ügyelet előirányzata megemelését.
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított díjakkal a vállalkozási szerződések aláírására.
 
 
Határidő: 2013. június 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
 jegyző                 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. május 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző