98/2013. (V. 27.) számú határozata – Váci Rendőrkapitányság beszámolója

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
98/2013. (V. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse is kiterjedő, 2012. évre vonatkozó beszámolóját megismerte és nem fogadja el.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.     
polgármester                                                 
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. május 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző