99/2011. (V. 30.) számú határozata – A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló 3/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A Képviselő-testület egyetértazzal, hogy az önkormányzat eltérjen az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésének és 4. mellékeltének előírásaitól, 50 %-kal csökkentve az elhelyezendő személygépkocsik számát. A jogszabályban előírt vizsgálatot kéri elvégeztetni, melynek forrását a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatból történő átcsoportosítás terhére biztosítja.
 
2. A Képviselő-testület a hatályos 3/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendeletben szabályozott parkolóalap rendszerét fenn kívánja tartani.
 
3. Az önkormányzati rendeletben a gépjármű elhelyezési kötelezettség megváltása összegének az 1. pont szerinti módosítás megtörténtéig 150 000 Ft + ÁFA/gépjármű összegre történő csökkentésével egyetért, azzal, hogy a hozzájárulást 4 év alatt köteles a kérelmező megfizetni, melyből az első évben nem terheli fizetési kötelezettség.
 
4. A parkolóhelyek kialakításához a meglévő közutak felújításával, az útburkolat javításával hozzájárul.
 
 
Határidő: az 1. pont esetében 2011. július 31.
Felelős: polgármester
 
K.m.f.
                                         
    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                  jegyző